Prof. dr. Danilo Zavrtanik je postal častni rektor Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 6. 5. 2022
Novice

Univerza v Novi Gorici je 5. maja 2022 prvemu rektorju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilu Zavrtaniku podelila naziv častni rektor – rector ad honorem – Univerze v Novi Gorici za izjemne zasluge za ustanovitev, razvoj in delovanje Univerze v Novi Gorici, in ker je kot rektor s svojim delom na tej funkciji pomembno prispeval k razvoju znanstvene, umetniške in pedagoške dejavnosti na univerzi.

Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: Luka Carlevaris
Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: Luka Carlevaris

Na slovesnosti, ki se je odvijala v dvorcu Lanthieri v Vipavi, je udeležence uvodoma nagovoril prof. dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici. V utemeljitvi, ki jo je pričel z orisom dolgoletnega delovanja prof. dr. Danila Zavrtanika na Univerzi v Novi Gorici, je izpostavil povezovalni način vodenja prof. dr. Zavrtanika, s katerim je uspel k sodelovanju privabiti sodelavce z zelo različnih znanstvenih področij ter tako omogočil nastanek raziskovalnih enot s področja žive narave in humanistike, iz katerih so izšli novi pedagoški programi, s tem pa je postavil temelje za nastanek Univerze v Novi Gorici leta 2006, katere prvi rektor je postal.

»Kot rektor je vztrajal, da so predavatelji na študijskih programih v prvi vrsti vrhunski znanstveniki, in tako utrdil visoko raven tudi na pedagoškem področju. Za čas od nastanka Univerze v Novi Gorici do danes je značilna rast števila zaposlenih, študijskih programov in raziskovalnih področij. Pomemben je bil tudi razvoj raziskovalne in siceršnje infrastrukture. S svojimi tesnimi povezavami z lokalno skupnostjo je omogočil, da Univerza v Novi Gorici danes deluje na skoraj 10.000 m2 s sodobno opremljenimi raziskovalnimi laboratoriji in multimedijskimi predavalnicami, v večdesetletnem zakupu pa ima prestižni dvorec Lanthieri v Vipavi. Zavrtanik je tudi pobudnik ustanovitve Fundacije Univerze v Novi Gorici in Primorskega tehnološkega parka,« so zapisali v utemeljitvi upravnega odbora Univerze v Novi Gorici.

Univerza v Novi Gorici je pod vodstvom prof. dr. Danila Zavrtanika dosegla prepoznavnost pri mednarodnih ocenjevalcih kakovosti univerz. Tako se že vrsto let na lestvicah, ki pri oceni univerze upoštevajo njeno velikost, uvršča med 150 najboljših na svetu, v Sloveniji pa je vedno prva. Postala je enakopravna članica Rektorske konference Republike Slovenije, prav tako pa je tudi članica vseh pomembnejših regionalnih združenj rektorskih konferenc. Je podpisnica številnih mednarodnih bilateralnih in multilateralnih sporazumov s sorodnimi institucijami po vsem svetu, mednarodni značaj pa ohranja tudi navznoter, saj je skoraj 30 odstotkov akademskega osebja tujcev, med študenti pa je njihov delež skoraj 50-odstoten.

»Prof. dr. Zavrtanik je v času vodenja Univerze v Novi Gorici vzpostavil notranje trdno, v prihodnost zazrto, mednarodno priznano visokošolsko institucijo, ki pomembno označuje slovenski visokošolski, raziskovalni in umetniški prostor,« je utemeljitev zaključil rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Golob.

Prof. dr. Zavrtanik se je ob prejemu častnega naziva zahvalil z besedami: »Upravnemu odboru se najlepše zahvaljujem za izkazano čast, ki jo sprejemam s ponosom. Vsa ta leta mi je bilo v veselje in užitek delati s predanimi sodelavkami, sodelavci, študentkami in študenti. Nikoli se nismo ustrašili izzivov in preprek ter smo v zadnjih 25 letih s skupnimi močmi zgradili vrhunsko univerzo, na katero smo lahko neskončno ponosni.«

»Želim si in vsem vam na Univerzi v Novi Gorici, da bi bila tudi bodočnost tako uspešna. Le pogumno naprej!« je svoje misli zaključil častni rektor Univerze v Novi Gorici.

Ob tej priložnosti sta bili podeljeni tudi zahvali za dolgoletno izjemno delo prorektorja Univerze v Novi Gorici, in sicer sta ju prejela prof. dr. Gvido Bratina in prof. dr. Mladen Franko. Prof. dr. Bratina je od leta 2010 do leta 2022 opravljal funkcijo prorektorja za raziskave in umetnost, prof. dr. Franko pa v istem časovnem obdobju funkcijo prorektorja za izobraževanje.

Iskrene čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Slovesna podelitev naziva častni rektor Univerze v Novi Gorici. Foto: Luka Carlevaris
Rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Golob. Foto: Luka Carlevaris
Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: Luka Carlevaris
Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: Luka Carlevaris
Nekdanji prorektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Gvido Bratina. Foto: Luka Carlevaris
Nekdanji prorektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Mladen Franko. Foto: Luka Carlevaris
Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik (levo) in župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič (desno). Foto: Luka Carlevaris
Slovesna podelitev naziva častni rektor Univerze v Novi Gorici. Foto: Luka Carlevaris
Od leve proti desni: rektor prof. dr. Boštjan Golob, nekdanji prorektor prof. dr. Gvido Bratina, častni rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, nekdanji prorektor prof. dr. Mladen Franko, predsednik upravnega odbora Borut Lavrič. Foto: Luka Carlevaris
Od leve proti desni: nekdanji prorektor prof. dr. Gvido Bratina, častni rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, nekdanji prorektor prof. dr. Mladen Franko. Foto: Luka Carlevaris
Komorni zbor Ipavska. Foto: Luka Carlevaris
Vpis v častno knjigo Univerze v Novi Gorici. Foto: Luka Carlevaris