Asistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)

Datum objave: 24. 5. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistent z doktoratom ali docent s področja računalništvo.
Rok za prijavo do: 28. 6. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici . Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija tudi metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju znanosti o podatkih. Aktivno bo sodeloval pri pridobivanju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov in imel možnost sodelovanja v projektih z gospodarstvom in slovenskim zdravstvom. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri računalniških predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja računalništva,
  • raziskovalno usmeritev in mednarodno relevantne publikacije na področju podatkovnih znanosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 28. junija 2022 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.sii.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke