Asistent doktorski študent s področja primerjalne onkologije (m/ž)

Datum objave: 27. 7. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta doktorskega študenta s področja primerjalne onkologije.
Rok za prijavo do: 18. 8. 2022

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje primerjalne onkologije.
Izbrani kandidat bo neposredno vključen v identificiranje molekularnih orodij, primernih za primerjalne onkološke študije, namenjene izboljšanju diagnoze in zdravljenja redkih vrst raka, kot je melanom sluznice. Za delovno mesto doktorskega študenta pozivamo kandidate z izkušnjami iz biologije/biotehnologije, ki jih zanimajo tako človeška kot veterinarska onkologija ter razvoj biotehnoloških rešitev za uporabo v multidisciplinarni skupini. Vse predhodne izkušnje s prečiščevanjem beljakovin, molekularno biologijo in fagno predstavitvijo bodo zelo dobrodošle.
Delo bo poteklo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju, pod mentorskim vodstvom prof. dr. Aria de Marca.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na podiplomskem študijskem programu Molekularna genetika in mikrobiologija tretje stopnje Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.
Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja mikrobiologije in onkologije na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje štirih let.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • druga bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja biokemije, molekularne in celične biologije, mikrobiologije ali sorodnih ved,
  • vpis v študijski program Molekularna genetika in mikrobiologija na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2022/23,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremni dopis,
  • življenjepis s kontaktnimi podatki,
  • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil s seznamom opravljenih izpitov.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov nina.cotic@ung.si
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Kontakti:
• za raziskovalno delo: prof. dr. Ario de Marco, ario.demarco@ung.si
• za postopek prijave: Nina Cotič, tel. 05 6205 817, nina.cotic@ung.si

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: nina.cotic@ung.si