Podoktorski sodelavec ali docent s področja okoljske kemije in ekotoksikologije (m/ž)

Datum objave: 27. 7. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja okoljske kemije in ekotoksikologije.
Rok za prijavo do: 21. 8. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici . Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo Laboratorija za vede o okolju in življenju.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja kemije, biologije ali analitično znanost,
  • zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini,
  • dobro teoretično znanje in praktične izkušnje s področja instrumentalnih tehnik za analize okoljskih vzorcev, toksikologije okoljskih polutantov in ekotoksikološkega testiranja na celičnih kulturah in organizmih, kar se mora odražati v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja monitoringa okolja in/ali ekotoksikologije na enem ali več študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Kandidati za delovno mesto docent morajo imeti ustrezno habilitacijo ali izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv docent, skladno s pravilnikom univerze o izvolitvah.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka. Zaposlitev je za polni delovni čas in določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov nina.cotic@ung.si do vključno 21. 8. 2022.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Nina Cotič; 05 6208 517 ali e-naslov nina.cotic@ung.si

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: nina.cotic@ung.si