Podoktorski sodelavec s področja elektrokatalize (m/ž)

Datum objave: 6. 9. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja elektrokatalize.
Rok za prijavo do: 26. 9. 2022

Delovno mesto je odprto za raziskovalce, ki delajo na področju elektrokatalize. Idealen podoktorski kandidat mora imeti strokovno znanje o sintezi anorganskih materialov, kot so kovinski karbidi, kovinski fosfidi ali podobni materiali z uporabo solvotermalnih pristopov. Kandidat mora imeti na temo elektrokatalize objavljene vsaj 4 znanstvene članke kot prvi avtor v mednarodnih revijah. Od kandidata se pričakuje, da bo zasnoval nove katalizatorje in jih testiral za elektrokatalitsko redukcijo kisika, proizvodnjo vodika in čiščenje vode.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo v Laboratoriju za raziskave materialov.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje enega leta.

Področja dela in raziskovanja:

 • raziskovalna podpora s področja foto/elektrokatalize,
 • samostojno delo na raziskovalnih projektih s področja elektrokatalize,
 • podpiranje izvajanja projektnih in pedagoških dejavnosti.

Več informacij o trenutnih aktivnostih v Laboratoriju za raziskave materialov najdete na: http://www.p-ng.si/~mvalant/.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti v fiziki, kemiji, znanosti o materialih, znanosti o okolju ali podobno,
 • imeti izkušnje s področij, povezanih z opisom delovnega mesta,
 • biti izkušen uporabnik vrstičnega elektronskega mikroskopa, rentgenskega difraktometra, termogravimetra in potenciostata,
 • dobra evidenca objav raziskovalnih člankov,
 • zelo dobro znanje ustne in pisne komunikacije v angleščini.

Obvezne priloge k prijavi:

 • spremno pismo,
 • življenjepis, vključno s kontaktnimi podatki,
 • seznam ustreznih publikacij,
 • dve priporočilni pismi,
 • okvirni načrt raziskovalnih aktivnosti na področju razvoja materialov za redukcijo kisika in pridobivanje vodika (največ 2 strani), neobvezno.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si​.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Kontakti:

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si