Podoktorski sodelavec s področja proteinskih nanodelcev (m/ž)

Datum objave: 24. 10. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja proteinskih nanodelcev.
Rok za prijavo do: 15. 11. 2022

Laboratoriju za vede o okolju in življenju vabi k prijavi kandidate, ki jih zanima raziskovanje na področju proteinskih nanodelcev, za delo na poljsko-slovenskem bilateralnem projektu z naslovom "Vpliv nanomerne tridimenzionalne razporeditve proteinov na njihovo biološko in terapevtsko aktivnost".

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerza v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat si bo prizadeval za razvoj nanodelcev proteinov/DNK v sodelovanju s partnerskim inštitutom na Poljskem. Iščemo raziskovalca, ki ga zanima ta multidisciplinarni projekt, ki bo zahteval kompetence na področju strukturne biologije, biokemije in molekularne biologije. Ta projekt ponuja priložnost tako za lokalne študijske obiske regionalnih ustanov, kot možnosti usposabljanja v tujini za daljša obdobja.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja biokemije oziroma strukturne, molekularne in celične biologije,
  • strokovno znanje o proteinski proizvodnji, biofizikalni karakterizaciji, proteinski funkcionalizaciji,tehnikah strukturne biologije (NMR, rentgenska kristalografija, EM in cryo-EM), fluorescenčno slikanje/mikroskopija visoke ločljivosti, celična kultura, mikrobiologija in tehnike molekularne biologije (izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah),
  • predhodne izkušnje s prikazom fagov/kvasovk kot tudi s proteinsko optimizacijo z racionalnim modeliranjem bi bile zelo cenjene,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja biokemije, molekularne in celične biologije ter mikrobiologije v okviru študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pričetek dela je predviden 1. januarja 2023. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas 24 mesecev.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 15. 11. 2022.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 620 85 22 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Za dodatne informacije o raziskovalnih nalogah se obrnite na prof. dr. Ario de Marco,ario.demarco@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si