INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju

Datum objave: 20. 1. 2023
Novice

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za predloge študentskih raziskovalnih projektov INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju

Zakaj gre?

  • opravite lastno raziskavo v enem od laboratorijev/centrov Univerze v Novi Gorici,
  • tri mesece sodelujete z izkušenim mentorjem,
  • uporabljate edinstveno sodobno raziskovalno infrastrukturo in opremo,
  • razvijte lastne ideje na izrazito raziskovalno usmerjeni univerzi,
  • prejmete 750 evrov nagrade.

Univerza v Novi Gorici navdihuje. Uresničite svoje raziskovalne sanje pri nas – prijavite se.
Kako?

  • preberite razpis,
  • izberite laboratorij/center na Univerzi v Novi Gorici, v katerem boste raziskovali,
  • izpolnite prijavni obrazec in opišite svojo raziskovalno zamisel,
  • pošljite prijavo na spletni naslov, ki ga najdete v razpisu,
  • ob pozitivni oceni komisije izpeljite raziskavo ob sodelovanju z mentorjem.

Raziskujete lahko v okviru naslednjih laboratorijev/centrov Univerze v Novi Gorici: Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za raziskave materialov, Laboratorij za vede o okolju in življenju, Laboratorij za kvantno optiko, Center za astrofiziko in kozmologijo, Center za raziskave atmosfere, Raziskovalni center za humanistiko, Center za kognitivne znanosti jezika.

Prijave do 26. februarja 2023 pošljite na e-naslov: inspiro@ung.si. Kandidate bomo o izboru, ki ga bo opravila posebna meduniverzitetna komisija, obvestili do 20. marca 2023. Izbor projektov bo temeljil na izvirnosti idej, ki bodo izkazovale nadarjenost predlagateljev. To bo komisija po potrebi dodatno preverjala na osnovi individualnih razgovorov s kandidati. Raziskava mora biti izvedena do konca tega študijskega leta.

Vabljeni!