Strokovni sodelavec s področja instrumentalne analize (m/ž)

Datum objave: 15. 2. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca s področja instrumentalne analize.
Rok za prijavo do: 9. 3. 2023

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela vezana na vzdrževanje raziskovalne in druge opreme v Laboratoriju za vede o okolju in življenju (LELS), sodeloval bo na raziskovalnih programih in projektih ter v pedagoškem procesu.

LELS stremi k zagotavljanju pogojev za intenzivno sodelovanja med analitskimi in okoljskimi kemiki, ekotoksikologi, biokemiki, molekularnimi biologi ter tehnologi. Goji temeljne in aplikativne raziskave na področjih študija pretvorb in transporta polutantov v kopenskih in vodnih okoljih, razvoja naprednih visoko-občutljivih laserskih analitskih metod in diagnostičnih orodij v biomedicini.

Pogoji za prijavo:

  • najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali 1. bolonjska stopnja s področja kemije, fizike ali sorodnih ved,
  • poznavanje instrumentacije za kemijsko analizo in izkušnje s področja razvoja in validacije analiznih metod,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1,
  • osnovno računalniško znanje, npr. poznavanje operacijskega sistema Windows in Microsoft Office,
  • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi.

Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka oz. najkasneje s 3. 4. 2023. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 6208 522 ali e-naslovtea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si