Gostili smo dijakinje in dijake Slovenskega licejskega pola iz Gorice

Datum objave: 17. 3. 2023
Novice

Zadnje dni februarja in prve dni marca 2023 so fakultete, laboratoriji in centri Univerze v Novi Gorici medse ponovno sprejeli sedemnajst zamejskih dijakinj in dijakov četrtega letnika Slovenskega licejskega pola iz Gorice.

Gostili smo dijakinje in dijake Slovenskega licejskega pola iz Gorice

Dijakinje in dijaki so na Univerzi v Novi Gorici ponovno opravljali prakso oziroma stažiranje, ki je obvezni del učnega procesa na srednjih šolah v Italiji.

Tudi letos so se dijakinje in dijaki spoznali z zelo različnimi področji – v sklopu okoljskih ved so se v Laboratoriju za vede o okolju in življenju seznanili s različnimi fototermičnimi tehnikami za karakterizacijo materialov. Spoznali so se s pojmom nano tekočine ter njihovimi lastnostmi. Naučili so se pripravljati standardne raztopine ter pripravljati vzorce za analizo pri izbrani fototermični metodi.

Za molekularno genetiko in biotehnologijo je med dijaki tudi letos vladalo veliko zanimanje. Dijaki so se seznanili s standardnimi tehnikami rekombinantne DNK, metodami čiščenja rekombinantnih beljakovin in bioinformatičnim programom. Druga skupina dijakov je izvedla poskus, pri katerem so bakterije spremenili z ekspresijskim vektorjem, ki je nosil gen odpornosti na antibiotik. En dijak pa je preučeval vpliv arzena na živost in gensko stabilnost humane celične linije. Onesnaženje pitne vode z arzenom je namreč še vedno zelo pereč okoljski problem, ki prizadene veliko število ljudi.

Dijakinje in dijaki, ki jih je zanimalo področje astrofizike in so prakso opravljali v Centru za astrofiziko in kozmologijo, so imeli priložnost iz prve roke izkusiti, kaj pomeni biti raziskovalec. V okviru prvega projekta so dijaki spoznali observatorij Cherenkov Telescope Array (CTA) in se naučili, od kod prihaja kozmično visoko energijsko sevanje gama in kako se razširja skozi vesolje. Spoznali so astrofizikalne objekte, kot so aktivna galaktična jedra, pulzarji in supernove in obravnavali t.i. "temno snov", ki je ne poznamo, a predstavlja kar 85 % vse mase v vesolju.

V okvirju drugega projekta so dijaki spoznali kozmične delce ekstremnih energij (UHECR) in observatorij Pierre Auger v Argentini, s katerim lahko merimo njihove lastnosti. UHECR, ki prihajajo iz vesolja, imajo več kot milijonkrat višje energije od delcev, ki jih lahko s pospeševanjem ustvarimo na Zemlji. Spoznali so odprtokodna orodja in z njimi analizirali prosto dostopne meritve observatorija.

Na Poslovno-tehniški fakulteti so dijaki podrobneje spoznali poklic gospodarskega inženirja in njegovo vlogo pri zagotavljanju uspešnosti podjetij. Srečali so se tako s poslovnimi kot tehnološkimi vidiki tega področja in tako spoznali, zakaj predmetnik na študiju gospodarskega inženiringa obsega tako zelo raznolike predmete. Spoznali so tudi več dejanskih primerov uporabe znanj, ki jih gospodarski inženir ima, od projektiranja sončne elektrarne do uporabe informacijskih tehnologij pri optimizaciji procesov.

Na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo so se dijaki spoznali z raziskovalnim delom v Centru za raziskave vina in njegovih vinogradniško-vinarskih laboratorijih.

Dijakinja, ki je staž opravljala v Raziskovalnem centru za humanistiko, se je seznanila z raziskovalnimi področji in projekti, ki jih izvajajo v tej enoti, največ časa je posvetila delu z elektronsko zbirko Pisma. Gre za projekt digitalizacije starih pisem tako poznanih, kot tudi običajnih ljudi. Pregledala je bogat album z mnogimi razglednicami Eme Jurkovič. Izbrala je razglednice, ki so vsebinsko bogate in osvetljujejo odnos med očetom in hčerko. Razglednice je skenirala, prepisala in vnesla v elektronsko zbirko.

Dijakinje in dijaki so na praksi tako spoznali nova področja, pridobili nova znanja in praktične izkušnje, hkrati pa je tovrstno stažiranje pomembno tudi zato, ker mlade od blizu seznani z različnimi poklici. Prav ta izkušnja jim bo lahko v pomoč pri odločanju o izbiri smeri študija in sami življenjski poti.

Povratne informacije o zadovoljstvu s potekom stažiranja, pridobljene od dijakinj in dijakov, so bile zelo pozitivne. Dijakom so bili predvsem všeč mednarodno okolje, saj so se lahko sporazumevali kar v treh jezikih, prijaznost in dostopnost mentorjev ter nova področja, s katerimi so se seznanili. Marsikdo izmed srednješolcev bi želel osvojiti še več novih znanj, izkušnjo pa bodo zagotovo delili tudi z vrstnicami in vrstniki nižjih letnikov.

Izjava dijakinje o izkušnji na stažiranju: “S to izkušnjo sem lahko spoznala, kako potekajo delo in raziskave v laboratoriju in ugotovila sem, da bi se lahko v prihodnosti usmerila v to poklicno področje. Menim, da je ta projekt v veliko pomoč dijakom, ki morajo izbirati univerze, ki jih bodo v prihodnosti obiskovali.”