Strokovni sodelavec / Samostojni strokovni sodelavec s področja gospodarskega inženiringa (m/ž)

Datum objave: 28. 3. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca / samostojnega strokovnega sodelavca s področja gospodarskega inženiringa.

Rok za prijavo do: 5. 5. 2023

Na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici izvajamo sodobne interdisciplinarne študijske programe, kjer je potrebno povezovati tehnološka in poslovna znanja z znanji drugih področij.

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela, povezana s pedagoškim procesom Poslovne-tehniške fakultete:

 • dopolnjevanje, posodabljanje in vzdrževanje demonstracijske in eksperimentalne pedagoške opreme, vključno s softversko,
 • podpora pedagoškemu osebju fakultete pri pedagoških aktivnostih, ki vključujejo hardversko ali softversko pedagoško opremo ter sodobne načine poučevanja,
 • organiziranje sodelovanja s podjetji in drugimi institucijami v podporo pedagoškemu procesu in pretoku znanja med gospodarstvom in fakulteto,
 • sodelovanje pri pridobivanju in izvajanju projektov fakultete, vključno z mednarodnimi projekti.

Pogoji za prijavo:

 • za delovno mesto strokovnega sodelavca: visokošolska strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja s področja gospodarskega inženiringa ali drugega tehniškega področja,
 • za delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca: univerzitetna izobrazba ali druga bolonjska stopnja s področja gospodarskega inženiringa ali drugega tehniškega področja,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • poznavanje OS Windows, OS X,
 • poznavanje IKT naprav in tehnologij,
 • sposobnost samostojne uporabe programskih orodij na zahtevnejši ravni,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

 • strokovni življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 5. 5. 2023, in sicer v e-obliki na e-naslov: careers@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta careers@ung.si in
Nina Cotič, tel. 05 6205 817, e pošta careers@ung.si.