Samostojni strokovni sodelavec (m/ž)

Datum objave: 2. 6. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca v Mednarodni in projektni pisarni.
Rok za prijavo: 25. 6. 2023

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v mednarodni raziskovalni projekt SMASH, Marie Skłodowska-Curie Actions - COFUND, katerega tema je strojno učenje na področju naravoslovja in humanistike (https://smash.ung.si/) ter neposredno pomagal koordinatorju projekta pri njegovem upravljanju. Postal bo član visoko motivirane skupine sodelavcev in sodelavk v multidisciplinarnem okolju.

Delovna področja:

 • administrativna pomoč pri vodenju projekta,
 • komunikacija in izmenjava informacij z vodjo projekta, koordinatorji, partnerskimi ustanovami in ostalim deležniki,
 • vzdrževanje pregleda nad aktivnostmi v okviru projekta,
 • notranja in zunanja komunikacija v zvezi s projektom (spletne strani, socialna omrežja),
 • prispevanje k vsakodnevnemu obvladovanju projektnih tveganj in priložnosti, vključno z upravljanjem kazalnikov uspešnosti projekta in registra tveganj,
 • priprava projektnih poročil,
 • aktivna vloga pri doseganju projektnih rokov in ciljev, zagotavljanje podpore, proaktivno upravljanje in usmerjanje vodij delovnih paketov in partnerjev,
 • vzdrževanje pregleda nad finančnim stanjem projekta.

Pogoji za prijavo-samostojni strokovni sodelavec:

 • izobrazba 2. bolonjske stopnje oz. univerzitetna izobrazbo pred uvedbo bolonjskih programov,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • tekoče govorno in pisno znanje slovenskega jezika,
 • tekoče govorno in pisno znanje angleškega jezika,
 • zaželene so izkušnje iz administriranja projektov Evropske komisije na globalnem, nacionalnem ali lokalnem nivoju ali podobne delovne izkušnje na raziskovalni ali akademski instituciji.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi,
 • kontaktni podatki dveh oseb za pridobitev priporočil.

Delo se bo opravljalo v prostorih univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru.
Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov careers@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si