Dekan Poslovno-tehniške fakultete (m/ž)

Datum objave: 9. 5. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Poslovno-tehniške fakultete.
Rok za prijavo do: 29. 5. 2023

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • doktorat znanosti s področja delovanja fakultete,
 • najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv,
 • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo vizijo razvoja fakultete tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas 4 let, za obdobje mandata in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja fakultete v mednarodnem prostoru,
 • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 29. 5. 2023, in sicer v e-obliki na e-naslov e-pošta: careers@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si