Redni profesor s področja elektrotehnike (m/ž)

Datum objave: 9. 5. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto rednega profesorja s področja elektrotehnike.

Rok za prijavo do. 29. 5. 2023

Zaradi širjenja dejavnosti k sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija tudi metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju elektrotehnike. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Poslovno-tehniške fakultete.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja elektrotehnike,
  • naziv redni profesor ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv,
  • znanje angleškega jezika na stopnji C1.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas s pričetkom 1. 9. 2023 ali po dogovoru.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 29. 5. 2023 na e-naslov careers@ung.si
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si