Strokovni sodelavec s področja kemije (m/ž)

Datum objave: 12. 6. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto strokovnega sodelavca s področja kemije.

Rok za prijavo do: 3. 7. 2023

V Laboratoriju za raziskave materialov se izvajajo sinteze in karakterizacija različnih organskih in anorganskih spojin in študij njihove uporabe v različnih vrstah tehnologij.
Izbrani kandidat bo skrbel za tekoče delo v laboratoriju, kar vključuje vse od organizacije, varnosti, nabav materiala, itd.
Poleg tega bo pomagal raziskovalcem izvajati nekatere eksperimentalne procese.

Delovna področja:

 • zagotavljanje varnosti osebja in laboratorijskega okolja,
 • pravilno ravnanje s kemikalijami in njihovo shranjevanje,
 • delovanje in vzdrževanje manjše opreme (kalibracija in vzdrževanje laboratorijske opreme in instrumentov itd),
 • izvajanje poskusov, zbiranje in analiza podatkov,
 • sodelovanje in komunikacija s člani skupine, raziskovalci in zunanjimi partnerji,
 • skrb za skladnost s predpisi,
 • vzdrževanje natančnih in organiziranih evidenc, vključno z eksperimentalnimi postopki in rezultati,
 • učenje novih tehnik.

Zahtevane kvalifikacije:

 • vsaj visokošolska strokovna izobrazba ali 1. bolonjska stopnja s področja kemije oziroma podobnih smeri,
 • ustrezna laboratorijska praksa ali večletna praksa opravljanja del v laboratoriju,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • obvladovanje dela z osnovnim računalniškimi programskim orodjem,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na stopnji B1 (SEJO/CEFR).

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi.

Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si