Asistent doktorski študent s področja teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja s poudarkom na skladnji in procesiranju skladnje v ruščini (m/ž)

Datum objave: 13. 6. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta doktorskega študenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja s poudarkom na skladnji in procesiranju skladnje v ruščini.

Rok za prijavo do: 4. 7. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta (doktorskega študenta) na raziskovalno usmerjeni in študentom prijazni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Centera za kognitivne znanosti jezika, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanimata skladnja in procesiranje stavkov v kontekstu slovanskih jezikov. Izbrani kandidat bo delal v raziskovalni skupini projekta, ki pod vodstvom prof. dr. Arturja Stepanova s teoretičnega in eksperimentalnega vidika preučuje pojav prostega besednega reda v slovanskih jezikih (ARIS J6-4615).
Raziskovalne naloge vključujejo oblikovanje raziskovalnih in eksperimentalnih hipotez, razvoj eksperimentalnih protokolov, zbiranje eksperimentalnih podatkov in njihovo analizo.
V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na študijskem programu Kognitivne znanosti jezika III. stopnje Fakulteti za podiplomski študij. V skladu s potrebami univerze lahko kandidatove naloge vključujejo tudi pedagoške obveznosti s področja jezikoslovja in kognitivnih znanosti na ustreznih študijskih programih univerze.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje štirih let. Pričakovani nastop dela je 1. oktober 2023.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • druga bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja teoretičnega in/ali eksperimentalnega jezikoslovja ali psiholingvistike,
 • pogoji za izvolitev v naziv asistenta na Univerzi v Novi Gorici,
 • vpis v študijski program Kognitivne znanosti jezika III. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2023/24 ob nastopu zaposlitve,
 • znanje ruščine na ravni rojenega govorca, tekoče znanje angleščine.

Zaželena dodatna znanja in kompetence:

 • poznavanje področja formalne skladenjske teorije in vedenjske psiholingvistike,
 • poznavanje statističnih metod za obdelavo jezikoslovnih podatkov v okoljih R in Python,
 • izkušnje z uporabo spletnih platform za jezikoslovno testiranje,
 • izkušnje z uporabo jezikovnih korpusov in z jezikoslovnim delom na terenu.

Obvezne priloge k prijavi:

 • spremni dopis,
 • življenjepis s kontaktnimi podatki,
 • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima,
 • kratko motivacijsko pismo,
 • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil,
 • elektronska naslova dveh oseb, ki ju lahko prosimo za priporočilo.

Rok za prijave: 4. 7. 2023

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama pdf priponka.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec ali Nina Cotič, e-pošta careers@ung.si ali tel. +386 5 6205 822 oz. +365 5 6205 817.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: izr. prof. dr. Artur Stepanov at artur.stepanov@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si