Strokovni sodelavec s področja instrumentalne analize (m/ž)

Datum objave: 27. 6. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca s področja instrumentalne analize.
Rok za prijavo do: 19. 7. 2023

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela, sodeloval na raziskovalnih programih in projektih, sodeloval v pedagoškem procesu ter vzdrževal raziskovalno in drugo opremo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju (LELS).

LELS stremi k zagotavljanju pogojev za intenzivno sodelovanje med analitskimi in okoljskimi kemiki, ekotoksikologi, biokemiki, molekularnimi biologi ter tehnologi. Goji temeljne in aplikativne raziskave na področjih študija pretvorb in transporta polutantov v kopenskih in vodnih okoljih, razvoja naprednih visoko-občutljivih laserskih analitskih metod in diagnostičnih orodij v biomedicini.

Delovno mesto je odlična priložnost, da izbrani kandidat razvije in uporablja svoje poznavanje analitične instrumentacije pri razvoju analitičnih metod in njihovi validaciji.

Pogoji za prijavo:

  • najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali 1. bolonjska stopnja,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • tekoče znanje slovenskega jezika in znanje angleškega jezika na ravni B1,
  • zaželjeno je imeti najmanj dve leti predhodnih izkušenj z delom v laboratoriju na podobnem delovnem mestu.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi.

Rok za prijavo je 19. 7. 2023. Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov careers@ung.si
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 6208 522 ali e-naslov:careers@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si