Docent s področja animacije (m/ž)

Datum objave: 17. 7. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja animacije.

Rok za prijave do: 7. 8. 2023

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici . Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Izbrani kandidat bo deloval na področju animacije, ki kot kompleksen medij povezuje slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in film v nove celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.
Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Akademije.

Pogoji za prijavo:
• univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje za umetniška področja,
• naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv docent,
• dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
• samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
• sposobnost vodenja skupinskega dela,
• znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
• dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Predviden začetek dela je 1. 10. 2023. Delovno razmerje bomo sklenili za polovični delovni čas 20 ur na teden, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:
• življenjepis z opisom dosedanjega dela,
• znanstvena in strokovna bibliografija,
• dokazila o izpolnjevanju pogojev,
• imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do vključno 7. 8. 2023 na e-naslov: careers@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
phone: + 365 5 6205 822
e-mail: careers@ung.si

Nina Cotič
phone: +365 5 6205 817
e-mail : careers@ung.si