Asistent doktorski študent na področju proteinskih nanodelcev (m/ž)

Datum objave: 25. 7. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici razpisuje dve delovni mesti za asistenta doktorska študenta na področju proteinskih nanodelcev.

Rok za prijavo do: 16. 8. 2023

Laboratorij za vede o okolju in življenju vabi k prijavi kandidate, ki jih zanima raziskovanje na področju proteinskih nanodelcev. Iščemo raziskovalca z zanimanjem za multidisciplinarni projekt, ki bo zagotavljal kompetence na področju strukturne biologije, biokemije in molekularne biologije.

Prvo delovno mesto bo na poljsko-slovenskem bilateralnem projektu z naslovom "Vpliv nanometrske tridimenzionalne razporeditve proteinov na njihovo biološko in terapevtsko aktivnost".
Izbrani kandidat si bo prizadeval za razvoj nanodelcev protein/DNA v sodelovanju s partnerskim inštitutom na Poljskem.

Drugo delovno mesto bo na trilateralnem projektu (Slovenija, Avstrija, Češka) z naslovom »Nanoscale Organisation of NK cell receptor-ligand complexes«.
Izbrani kandidat se bo v sodelovanju s partnerskimi inštituti ukvarjal z izolacijo ligandov in pripravo reagentov, primernih za študij celičnih receptorjev.

Projekt se financira štiri leta in ponuja možnost tako lokalnih potovanj za delo v regionalnih ustanovah kot tudi daljša obdobja usposabljanja v tujini.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na podiplomskem doktorskem študijskem programu Molekularna genetika in biotehnologija Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. V skladu s potrebami univerze lahko kandidatove naloge vključujejo tudi pedagoške obveznosti na področju biokemije in biotehnologije v izbranih študijskih programih univerze.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje štirih let. Pričakovani nastop dela je 1. oktober 2023.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • magisterij (2. stopnja) ali enakovrednost s področja biokemije, molekularne in celične biologije, mikrobiologije ali podobno,
  • vpis v 3. stopenjski program Molekularna genetika in biotehnologija na Podiplomskem študiju Univerze v Novi Gorici v študijskem letu 2023/24,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremno pismo,
  • življenjepis, vključno s kontaktnimi podatki,
  • seznam ustreznih publikacij, če so na voljo,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopijo diplome ali drugih ustreznih dokumentov.

Raziskovalno delo bo potekalo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju pod mentorstvom prof. dr. Ario de Marco.

Rok za prijavo: 16. avgust 2023

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama pdf priponka.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec ali Nina Cotič, e-pošta: careers@ung.si ali tel. +386 5 6205 822 oz. +365 5 6205 817.

Za dodatne informacije o raziskovalnih nalogah se obrnite na prof. dr. Ario de Marco ario.demarco@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si