Ukrepi za zmanjševanje posledic ujm 2023 na Univerzi v Novi Gorici

Datum objave: 8. 8. 2023
Novice

Slovenijo je prizadela najhujša naravna nesreča v njeni zgodovini. Naša regija je bila ob poplavah glede na ostale relativno malo prizadeta.

Ukrepi za zmanjševanje posledic ujm 2023 na Univerzi v Novi Gorici

V prizadevanjih za odpravo posledic ujme je Univerza v Novi Gorici sprejela naslednje ukrepe:

  • za vsak dobrodelni prispevek sodelavk in sodelavcev UNG, nakazan katerikoli od humanitarnih organizacij v RS za namen odprave posledic ujme, bo UNG iz tržnih sredstev namenila enak znesek in ga nakazala Zvezi prijateljev mladine Slovenije;

  • zaposleni na UNG lahko v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (55.a člen) zaprosi za do 5 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače za primer elementarne nesreče (v primeru, da ima opravke zaradi odpravljanja posledic na lastnini);

  • zaposleni na UNG lahko v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti (29. člen) zaprosi za en dan odsotnosti z dela z nadomestilom plače za neodložljive opravke (v primeru, da pomaga drugim, ki so utrpeli škodo);

  • v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 60. člena Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 s spremembami in dopolnitvami) in skladno z 10. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 88/21) so zaposleni na UNG upravičeni do solidarnostne pomoči, če so utrpeli škodo zaradi ujm (neurja, poplave) v letošnjem letu;

  • Senatu UNG je posredovan predlog, da se zaradi izrednih okoliščin ob poplavah v RS ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o visokem šolstvu in poziva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije z dne 8.8. 2023 podaljša rok za vpis na študijske programe UNG do 27. 10. 2023. Hkrati se spremeni akademski koledar za akademsko leto 2022/23, tako da se jesensko izpitno obdobje zaključi 13. 10. 2023. Odločitev Senata UNG pričakujemo v približno tednu dni.