Docent s področja postprodukcije filma (m/ž)

Datum objave: 29. 8. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja postprodukcije filma.
Rok za prijavo do. 19. 9. 2023

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Deloval bo na področju postprodukcijskih procesov videa, filma in animiranega filma, ki kot kompleksen medij povezuje vizualne medije v nove filmske in video celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje za umetniška področja,
 • naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv docent,
 • dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • sposobnost vodenja skupinskega dela,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
 • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Predviden začetek dela je 1. 10. 2023. Delovno razmerje bomo sklenili za 20% delovni čas, 8 ur na teden, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis z opisom dosedanjega dela,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 • imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si​ do vključno 19. 9. 2023.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke