V SPOMIN - IN MEMORIAM - PROF. DR. GREGOR MALI

Datum objave: 29. 8. 2023
Novice

PROF. DR. GREGOR MALI (1971 - 2023)

V SPOMIN - IN MEMORIAM - PROF. DR. GREGOR MALI

Po boju s hudo boleznijo nas je zapustil dragi sodelavec, prijatelj in vrhunski raziskovalec prof. dr. Gregor Mali. Svojo izjemno znanstveno pot je začel na Kemijskem inštitutu leta 1997, kjer je deloval vse do svoje mnogo prezgodnje smrti. Cenjenega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu.

Prof. dr. Gregor Mali je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo od leta 1997, nazadnje na mestu znanstvenega svetnika. Diplomiral je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 1996 in doktoriral leta 2001 na isti fakulteti. Strokovno izpopolnjevanje v tujini je opravil v Franciji na univerzah v Strasbourgu in Versaillesu. Od leta 2007 je bil habilitiran za področje Fizika na Univerzi v Novi Gorici in od leta 2019 tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno delo prof. Malija je bilo posvečeno razvoju in uporabi metod jedrske magnetne resonance NMR in računskih metod za študij strukture trdnih snovi. V slovenski prostor je kot prvi vpeljal metode visoke ločljivosti za jedrsko magnetno resonanco v trdnem, ki omogočajo vpogled v zgradbo materialov in procese v njih z atomsko ločljivostjo. Poleg samih eksperimentalnih metod magnetne resonance je začel vpeljevati tudi računske metode, s katerimi je moč napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode skupaj z metodami magnetne resonance je povezoval v tako-imenovano NMR kristalografijo, to je celostni pristop k določanju zgradbe materialov.

Raziskovalna področja, ki jim je v svoji znanstveni karieri prof. Mali posvetil največ pozornosti, so bila razvoj novih poroznih katalizatorjev in adsorbentov za okoljske in energijske aplikacije ter razvoj baterij. Pri svojem raziskovalnem delu je zelo tvorno sodeloval z več odseki na Kemijskem inštitutu in v mednarodni infrastrukturni mreži CERIC preko Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti. V zadnjem desetletju je znatno razširil tudi obseg sodelovanja s skupinami iz tujine, vključno z univerzama v Leuvnu in Cambridgeu, predvsem pri NMR študijah kovinsko-organskih poroznih materialov. Prof. Mali je sodeloval tudi s farmacevtskimi podjetji v Sloveniji, kjer je nudil znanstveno podporo pri strukturni karakterizaciji zdravil in drugih učinkovin.

Prof. Mali je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih znanstvenikov na področju NMR raziskav poroznih materialov v svetu. Je avtor ali soavtor več kot 130 znanstvenih člankov v uglednih znanstvenih revijah, vključno v revijah Science in skupini Nature ter številnih vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah in tujih univerzah.

Pomen in odličnost njegovega raziskovalnega dela dokazujeta dve prestižni nagradi, ki ju je prejel leta 2017, in sicer Preglova nagrada za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved ter Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov.

Prof. dr. Gregor Mali je bil tudi uspešen in izjemno cenjen mentor več doktorskim in drugim študentom, dva med njimi sta prejela Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo.

Znanstvenoraziskovalno delo je prof. Mali opravljal odlično, predano in z odgovornim odnosom do svojih sodelavcev in študentov. Sodelavci smo ga občudovali in imeli radi zaradi njegove izjemne dostopnosti, prijaznosti, spoštljivega odnosa in iskrivega razmišljanja. Močno ga bomo pogrešali.

Počivaj v miru, Gregor.

Žalna seja bo potekala v četrtek, 7. septembra 2023 ob 14. uri, v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana. V času žalne seje bo mogoč tudi vpis v žalno knjigo.

Vir: Kemijski inštitut