Docent ali izredni profesor s področja teoretične semantike in pragmatike (m/ž)

Datum objave: 27. 10. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta ali izrednega profesorja s področja teoretične semantike in pragmatike.

Rok za prijavo do: 21. 11. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici . Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Delo se bo izvajalo v okviru Centera za kognitivne znanosti jezika. Kandidat bo deloval v okviru projekta, financiranega s strani Javne agencije za znanstvenorazisko-valno in inovacijsko dejavnost RS, ki pod vodstvom prof. dr. Arturja Stepanova raziskuje kognitivne vidike pri usvajanju in rabi manjšinskih jezikov v večjezičnem okolju. Kandidat bo prispeval k razvoju teoretičnih modelov semantičnega in pragmatičnega znanja v kontekstu večjezičnosti, zlasti modelov zanikalnega ujemanja, zanikalne polarnosti, projekciji predpostavke in fokusno občutljivih morfemov, ki bodo uporabljeni kot ozadje za razvoj eksperimentalnih hipotez pri testiranju večjezičnih govorcev. Zaposlitev vključuje tudi zmerne pedagoške obveznosti in administrativne zadolžitve na UNG-jevih jezikoslovnih programih/smereh (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas šestih mesecev (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev obstaja možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 1. februarja 2024.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat znanosti iz jezikoslovja s poudarkom na teoretičnem pomenoslovju, pragmatiki in/ali skladenjsko-semantičnem vmesniku,
 • izpolnjevanje UNG-jevih pogojev za docenta ali izrednega profesorja ali veljaven naziv docenta ali izrednega profesorja z druge ustanove,
 • dobra podkovanost v modelno-teoretični semantiki,
 • pedagoške izkušnje na področju poučevanja semantike in pragmatike na jezikoslovnih programih na prvostopenjski, magistrski in doktorski ravni,
 • reprezentativna bibliografija s področja teoretičnega pomenoslovja in pragmatike,
 • tekoče znanje angleščine,
 • sposobnost samostojnega delovanja in delovanja v skupini,
 • izvrstne komunikacijske sposobnosti.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • dobro podkovanost v skladenjski teoriji,
 • izkušnje pri raziskavih tem, vezanih na medjezikovno variabilnost in/ali večjezičnost,
 • znanje slovenščine na ravni B2.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • seznam objav,
 • kopija ene kandidatove reprezentativne objave,
 • kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t. i. "research statement"),
 • imeni in elektronska naslova dveh oseb, ki bi bili po potrebi pripravljeni prispevati priporočilo.

Rok za oddajo prijav je 21. november 2023.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov: careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Artur Stepanov prek e-naslova artur.stepanov@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si