Vodja Centra za astrofiziko in kozmologijo (m/ž)

Datum objave: 11. 12. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za astrofiziko in kozmologijo.

Rok za prijavo do: 12. 1. 2024

Center za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici se nahaja v Ajdovščini, ki je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline. Raziskovalna skupina centra se ukvarja z različnimi področji sodobne astrofizike, med drugimi z visoko-energijsko astrofiziko, astrofiziko delcev in večglasniško astronomijo.

Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje centra. Od novega vodje pričakujemo raziskovalno odličnost ter širitev raziskovalnih aktivnosti centra in nadaljnji razvoj raziskovalne skupine.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi vizijo razvoja centra. Izbrani kandidat bo zaposlen za nedoločen čas, mandat imenovanja na mesto vodje centra pa traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov: careers@ung.si do vključno 12. 1. 2024

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si