Vodja Centra za raziskave atmosfere (m/ž)

Datum objave: 11. 12. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici razpisuje vodstveno delovno mesto vodje Centra za raziskave atmosfere.

Rok za prijavo do: 12. 1. 2024

Center za raziskave atmosfere je edinstvena raziskovalna enota v Sloveniji, ki se ukvarja s študijem atmosferskih procesov s pomočjo daljinskega zaznavanja atmosferskih lastnosti in razvojem atmosferskih lidarjev. Sodeluje tudi pri razvoju lidarskega sistema za observatorij CTA na La Palmi. Lokaciji centra v Vipavski dolini ter na atmosferskem observatoriju na Otlici, ki je vključen v evropsko mrežo “Virtual Alpine Observatory”, nudita možnost študija raznolikih atmosferskih pojavov, kot so pojav burja ter razširjanje atmosferskih aerosolov.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi vizijo razvoja centra.
Izbrani kandidat bo zaposlen za določen čas, mandat imenovanja na mesto vodje centra pa traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 12. 1. 2024, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si