Izredni profesor s področja video in filmske umetnosti (m/ž)

Datum objave: 19. 12. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto izrednega profesorja s področja video in filmske umetnosti.

Rok za prijavo do: 15. 1. 2024

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici . Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Deloval bo na področju procesov video in filmske produkcije, ki kot kompleksen medij povezuje vizualne medije v nove filmske in video celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje za umetniška področja,
 • naziv izredni profesor ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv izredni profesor,
 • dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • sposobnost vodenja skupinskega dela,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
 • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Predviden začetek dela je 20. 2. 2024. Delovno razmerje bomo sklenili za 50% delovni čas, 20 ur na teden, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis z opisom dosedanjega dela,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 • imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si.si do vključno 15. 1. 2024.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si