Program SMASH v Sloveniji pozdravlja prve podoktorske raziskovalce

Datum objave: 19. 12. 2023
Novice

Program SMASH - inovativen, medsektorski program usposabljanja za razvoj kariere za izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce iz katerega koli dela sveta, osredotočen na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja za znanost in humanistiko – v Sloveniji pozdravlja prve podoktorske raziskovalce. Gre za pomemben mejnik, saj program SMASH zdaj prehaja v raziskovalno fazo. SMASH ima sedež na Univerzi v Novi Gorici.

Program SMASH v Sloveniji pozdravlja prve podoktorske raziskovalce

Sprejeti so prvi štipendisti SMASH in ekipa programa SMASH na Univerzi v Novi Gorici je optimistična, ko vidi pozitivne odzive v mednarodni raziskovalni skupnosti in veliko število prijav na 2. mednarodnem razpisu, ki se je zaključil konec oktobra. Program SMASH se osredotoča na pionirske metode strojnega učenja in aplikacije umetne inteligence tako za znanstvene kot humanistične namene.

SMASH združuje pet vodilnih raziskovalnih institucij v Sloveniji - Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Ljubljani, Institut "Jožef Stefan",Institut informacijskih znanosti (IZUM) in Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO). V sodelovanju s 25 pridruženimi partnerji, med katerimi so inovativna slovenska podjetja in ugledne mednarodne akademske ustanove, je SMASH prvi projekt COFUND, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici. Financiranje projekta je zagotovljeno v okviru evropskega programa za raziskave in razvoj Obzorje Evropa.

Po dobrem letu delovanja program SMASH uresničuje poslanstvo, ki premika meje interdisciplinarnih raziskav in ustvarja inovativno skupnost raziskovalcev, ki si prizadeva izkoristiti prednosti strojnega učenja za znanstveni in humanistični napredek. Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš, koordinatorka programa SMASH ob tem poudarja: "Po prvem letu intenzivnega dela na tem mednarodnem podoktorskem programu lahko s ponosom rečemo, da v Slovenijo prihajajo raziskovalci, ki so bili izbrani na 1. razpisu SMASH, kar v program prinaša nove perspektive in strokovno znanje. Novi raziskovalci so tudi pomembno notranje opolnomočenje naše projektne skupnosti, ki jo bomo povezovali z rednimi mesečnimi raziskovalnimi seminarji. SMASH. Prvi je bil 14. decembra 2023 in je predstavljal priložnost za vključevanje v razprave, ki spodbujajo sodelovanje pri različnih projektih na različnih znanstvenih področjih. Poleg uresničevanja naših projektnih ciljev, je pomembno sporočilo za vse tudi uspešno nedavno zaključen 2. mednarodni razpis, kamor smo prejeli veliko število raznolikih prijav. V teku je sedaj ocenjevanje, izbor kandidatov – podoktorskih raziskovalcev pa bo predvidoma zaključen konec januarja."

V petih letih (od 2023 do 2028) bo SMASH podprl 50 izbranih podoktorskih raziskovalcev, pri čemer bo zagotovil najmanj 40-odstotno zastopanost žensk. Raziskovalke in raziskovalci bodo začeli dvoletno pot v eni od petih vodilnih slovenskih raziskovalnih ustanov in imeli priložnosti dveh napotitev - eno v Sloveniji pri akademskem ali neakademskem partnerju in drugo mednarodno napotitvijo, izbrano med pridruženimi partnerji programa SMASH. Vsaj ena od teh napotitev bo interdisciplinarna ali medsektorska, kar poudarja zavezanost programa SMASH.

O programu SMASH: SMASH je inovativen, medsektorski program usposabljanja za razvoj kariere za izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce iz katerega koli dela sveta, osredotočen na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja za znanost in humanistiko. SMASH je mreža petih največjih institucij v Sloveniji: Univerze v Novi Gorici, Univerze v Ljubljani, Instituta "Jožef Stefan", Instituta informacijske znanosti (IZUM) in Agencije RS za okolje (ARSO). Poleg tega so med 25 pridruženimi partnerji najbolj inovativna slovenska podjetja in prestižne akademske ustanove v tujini. Gre za prvi COFUND projekt, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici, sofinancira pa ga program za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. Program se osredotoča na 5 področij: 1.) Podatkovna znanost – strojno učenje za znanstvene aplikacije; 2.) Temeljna fizika – strojno učenje za fiziko delcev, astrofiziko in kozmologijo; 3.) Jezikoslovje – računalniško programiranje za komunikacijo ljudi in živali; 4.) Podnebje – strojno učenje za raziskovanje podnebja; 5.) Medicina – personalizirana medicina in veda o življenju.