V okviru projekta SMASH na Univerzi v Novi Gorici pozdravljamo 18 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev

Datum objave: 6. 3. 2024
Novice

V okviru projekta SMASH na Univerzi v Novi Gorici pozdravljamo 18 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev, ki bodo raziskovali v Sloveniji: mednarodna, interdisciplinarna in medsektorska mobilnost podoktorskih raziskovalcev bo okrepila slovensko raziskovalno okolje.

V okviru projekta SMASH na Univerzi v Novi Gorici pozdravljamo 18 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev

Objavljeni so rezultati drugega mednarodnega razpisa za podoktorske raziskovalke in raziskovalce, ki se je zaključil lani oktobra. S tem projekt SMASH začenja novo fazo raziskovalnega dela, v okviru katere bodo sprejeli 18 izjemnih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine, ki se bodo pridružili 5 vodilnim slovenskim raziskovalnim institucijam.

Projekt SMASH, inovativni interdisciplinarni program usposabljanja za poklicni razvoj, je namenjen temu, da v Slovenijo pripelje izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce z vsega sveta. Projekt SMASH, ki se osredotoča na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja za naravoslovje in humanistiko, združuje pet vodilnih raziskovalnih institucij v Sloveniji - Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Ljubljani, Institut "Jožef Stefan", Institut informacijskih znanosti (IZUM) in Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO). V sodelovanju s 25 pridruženimi partnerji, med katerimi so inovativna slovenska podjetja in ugledne mednarodne akademske ustanove, je SMASH prvi projekt COFUND, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici. Financiranje projekta je zagotovljeno v okviru evropskega programa za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. SMASH financira individualno napredno raziskovalno usposabljanje in štipendije za razvoj kariere. 50 izbranim podoktorskim raziskovalkam in raziskovalcem bodo ponudili 2-letno štipendijo v eni od petih vodilnih slovenskih raziskovalnih institucij ter dve dodatni usposabljanji: eno v Sloveniji z akademskim ali neakademskim partnerjem in drugo mednarodno, izbrano med pridruženimi partnerji projekta.

Na drugi razpis projekta SMASH, ki se je zaključil oktobra 2023, je prispelo kar 37 prijav, kar kaže na globalno zanimivost raziskovalnih področij projekta SMASH. Najbolj iskana področja so bila podatkovna znanost (13 prijav), temeljna fizika (10 prijav) ter podnebje in jezikoslovje (na obeh področjih po 5 prijav), kar odraža podobno porazdelitev interesov med izbranimi podoktorskimi raziskovalkami in raziskovalci. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Univerza v Novi Gorici (UNG) sta zabeležili največje število prijav, izbrane podoktorske raziskovalke in raziskovalci pa se bodo zaposlili na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici, Institutu "Jožef Štefan" in Agenciji RS za okolje.

Globalna privlačnost projekta SMASH se je kazala v raznoliki geografski pokritosti prijaviteljev, saj je bilo kar 17 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev iz evropskih držav in 20 iz držav zunaj EU, kar dokazuje njegov svetovni doseg in univerzalno pomembnost njegove raziskovalne usmeritve. Delež žensk med prijavitelji in izbranimi štipendisti je bilo 45 %, kar kaže na zavezanost projekta k enakosti spolov (cilj projekta je 40 %) in na učinkovitost anonimnega postopka pregleda prijav pri spodbujanju enakih možnosti.

Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš, astrofizičarka in vodja projekta SMASH, je ob tem povedala: "Razveselili smo se odziva na razpis, tako števila prijav kot tudi njihove geografske raznolikosti in visokega deleža žensk. Nestrpno pričakujemo, da bomo podoktorske raziskovalke in raziskovalce sprejeli na gostujočih institucijah v Sloveniji in se podali v novo razburljivo fazo projekta SMASH, ki je pred nami."

O programu SMASH

SMASH medsektorski program usposabljanja za razvoj kariere za izjemne podoktorske raziskovalke in raziskovalce, osredotočen na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja za znanstvene raziskave. SMASH je mreža petih odličnih raziskovalnih institucij v Sloveniji: Univerze v Novi Gorici, Univerze v Ljubljani, Instituta "Jožef Stefan", Instituta informacijske znanosti (IZUM) in Agencije RS za okolje (ARSO). Med 25 pridruženimi partnerji projekta SMASH so inovativna slovenska podjetja in prestižne akademske ustanove v tujini. Gre za prvi COFUND projekt, ki ga koordinira slovenska organizacija, Univerza v Novi Gorici, sofinancira pa ga program za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. Program se osredotoča na 5 področij: 1.) Podatkovna znanost – strojno učenje za znanstvene aplikacije; 2.) Temeljna fizika – strojno učenje za fiziko delcev, astrofiziko in kozmologijo; 3.) Jezikoslovje – računalniško programiranje za razumevanje človeške in živalske komunikacije; 4.) Podnebje – strojno učenje za raziskovanje podnebja; 5.) Medicina – personalizirana medicina in veda o življenju.

Več Informacij: Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš, koordinatorica projekta, direktorica doktorskega študijskega programa Fizika na Univerzi v Novi Gorici in raziskovalka na Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici: gabrijela.zaharijas@ung.si, spletna stran