Podoktorski sodelavec s področja analitska kemija - enološka kemija (m/ž)

Datum objave: 8. 3. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja analitska kemija - enološka kemija.

Rok za prijavo do: 29. 3. 2024

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat s področja biotehniških ali naravoslovnih znanosti z dobro osnovo s področja kemije,
  • da imajo praktične in teoretične izkušnje s področja kemijskih analiz rastlinskih vzorcev ob uporabi različnih naprednih analitskih tehnik (tekočinska kromatografija, plinska kromatografija v kombinaciji z različnimi detektorji) in modernih tehnik priprave rastlinskih vzorcev za analizo,
  • da bodo aktivno sodelovali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina ter prijavi novih projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do desetih ur tedensko pri predmetih povezanih s kemijo, enološko kemijo in kemijsko analizo vina na osnovnem in naprednem nivoju, vodenju študentov pri projektnih, diplomskih in magistrskih nalogah na Univerzi v Novi Gorici,
  • aktivno znanje angleškega jezika,
  • sposobnost za delo v skupini,
  • vozniški izpit B kategorije.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti: življenjepis, dokazila o izobrazbi, izpolnjevanju pogojev in delovnih izkušnjah.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto asistent z doktoratom za polni delovni čas in določen čas dveh let ter možnostjo podaljšanja.

Predviden začetek zaposlitve je 15. 04. 2024.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 29. 3. 2024 na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si