Fakulteta za humanistiko v Noči Raziskovalcev 2021

Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE)

Med branjem oči skačejo po besedah

Lokacija: Spletna predstavitev
Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00

Pri branju se oči ne premikajo zvezno po črkah, temveč skačejo v približno enakomernih korakih iz besede na besedo, pri čemer hitrejši bralci delajo večje skoke kot počasnejši. Pri stavkih, ki vsebujejo jezikovne nenavadnosti -recimo nenavadne besede, neslovnične skladenjske vzorce ali tipkarske napake, se branje upočasni oz. zaustavi. V določenih primerih se oči lahko tudi vrnejo nazaj in začnejo brati znova. Z izmerjeno hitrostjo branja (naprava meri skoke in postanke oči) in prepoznanimi točkami, kjer se nam je branje zaustavilo lahko sklepamo na slovničnost ali neslovničnost izbranega stavka, na nenavadnost besede oziroma preprosto na težavo, ki jo določena beseda oziroma slovnični element predstavlja bralcu. Takšne raziskave niso pomembne samo za jezikoslovje temveč tudi za študij in učenje branja. V okviru dogodka bomo s prenosnim sledilcem očesnih premikov v živo pokazali obiskovalcem, kako se oči premikajo po besedilu. Branje običajnega stavka bomo primerjali z branjem neslovničnih stavkov, branjem brezpomenskih stavkov, branjem stavkov z nenavadnimi besedami in stavkov z nekaj tipkarskimi napakami. Teorija branja bo na kratko obrazložena tudi na plakatu.

Raziskovalca: prof. dr. Franc Marušič, doc. dr. Rok Žaucer, dr. Petra Mišmaš

Predavanje s praktično demonstracijo: “Ustvarjanje 3D podobe v 19. stoletju” (predstavitev v angleškem jeziku)

Lokacija dogodka: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek potekal na spletu.
Čas dogodka: ob 10.40 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.30 uri.

“Pustite resničnost doma.” Ta odredba se pogosto uporablja za pripravo gledalcev na podobe, ki jih dvignejo iz lastnega občutka za prostor in čas ter ločijo od materialne resničnosti. Medtem ko danes takšnim podobam pravimo “navidezne” (virtualne) ali “poglobljene”, so v preteklosti v času razsvetljenstva bile poimenovane “naprave radovednosti” ali “filozofske igrače”. In medtem ko te podobe danes srečujemo v javnih prostorih, kot so trgovine z elektroniko in kinodvorane, so ljudje prve “navidezne” podobe uživali v dnevnih sobah lastnih domov. Demonstracije na tej znanstveni delavnici bodo javnosti predstavile tehnike izdelave tridimenzionalnih podob, ki so v devetnajstem stoletju služile za namene znanstvenega opazovanja in zabave ljudi. S pomočjo naprav, starih med sto in dvesto let, bodo te tridimenzionalne podobe prikazane ob krajšem informativnem predavanju, ki bo pojasnilo njihovo preprosto delovanje.

Raziskovalka: Eszter Polonyl, s pomočjo študentke Ane Prebil

Predstavitev raziskovalnih tehnik v psiholingvistiki, primer jezikovnega testa JERA (JEzikovno RAzumevanje)

Lokacija dogodka: Spletna predstavitev

Čas dogodka: ob 11.30 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.30 uri.

Cilj psiholingvistike je odkriti miselne predstave in procese, skozi katere ljudje ustvarjajo in razumejo jezik. V ta namen se uporablja širok nabor tehnik in metod. Najprimernejša psiholingvistična metoda je izvedba nadzorovanega eksperimenta. To pomeni, da raziskovalec manipulira z neodvisno jezikovno spremenljivko, s pomočjo katere lahko nadzira določene vidike obdelave jezika in nato izmeri učinek manipulacije z odvisno spremenljivko, ki nas zanima. Ustvarili smo jezikovni test JERA (JEzikovno RAzumevanje), ki ga bomo na predstavitvi tudi predstavili.

Raziskovalka: Nika Pušenjak Dornik