Fakulteta za znanosti o okolju v Noči Raziskovalcev 2021

Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE)

Onesnaževalci nove generacije: kako se rastline odzivajo nanje

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00
Predavanje v angleškem jeziku.

“Onesnaževala nove generacije“ so vsa onesnaževala, ki so bila v okolje vnesena v 20. stoletju; kot je plastika. Plastiko je mogoče v okolje vnesti neposredno, na primer z uporabo plastične folije, ali posredno, z uporabo blata iz čistilnih naprav kot gnojilo. Cilj naše raziskave je z biometričnimi in biokemičnimi analizami oceniti, kako te eksogene snovi vplivajo na rastline.

Predavatelj: Sara Pignattelli

Majhni delci so vsepovsod okoli nas

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: 09:50. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:30
Predavanje v angleškem jeziku.

Majhni, lebdeči delci v atmosferi planeta Zemlje, pogovorno imenovani aerosoli, igrajo pomembno vlogo, čeprav je večina teh delcev nevidno majhna. Na primer, aerosoli so potrebni za nastanek oblakov, ki jih pogosto občudujemo na nebu. Oblaki so sestavljeni iz majhnih, zamrznjenih ali tekočih, kapljic vode in imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu planeta Zemlje (tako imenovanem hidrološkem ciklu) in tudi pri podnebnih spremembah. Atmosferski aerosoli so odgovorni še za druge pojave, kot so: mavrice in dramatična rdeča barva neba med sončnim zahodom. Danes je velik delež aerosolov v okolju posledica človeške aktivnosti, ki prispeva k onesnaženju zraku in predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. V tem predavanju bomo spoznali pomen atmosferskih aerosolov, njihove mehanizme nastajanja in podali primere človekove dejavnosti, ki vplivajo na pojav atmosferskih aerosolov.

Predavatelj: Katja Dzepina

Raziskovalne dejavnosti na fakulteti za znanosti o okolju

Lokacija: delavnica na Bevkovem trgu, Nova Gorica in na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: 10:40 in 15:00 (na spletu); 13:30 (Bevkov trg)

Predstavili bomo raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za znanosti o okolju. Predstavljeni bodo filmi ali materiali, pripravljeni za čiščenje vode in zraka. Glavni poudarek je pokazati, kako pomembna so okoljska področja. Predstavljeni bodo tudi interaktivni poskusi čiščenja vode. Spletna predstavitev je tudi del programa.

Raziskovalca: dr. Saim Mustafa Emin, Petra Makorič

Premikanje skozi rudnik

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom
Čas dogodka: 11:30. Isti dogodek se bo ponovi ob 15:30

Diagnostika je predpogoj za začetek katere koli hipoteze. Najprej moramo vgotaviti kaj se dogaja, nato se odločimo, kako ukrepati. Protitelesa so najmočnejši reagenti za odkrivanje biomarkerjev bolezni, patogenih mikroorganizmov, pa tudi onesnaževalcev v hrani ali za identifikacijo beljakovin, vključenih v določen celični proces. So selektivni in imajo visoko afiniteto do svojih antigenov, lahko med bližnjimi različicami ločijo celo blokado in inaktivirajo molekularne interakcije, ki povzročajo bolezni. Skupaj s temi prednostmi imajo nekatere tehnične pomanjkljivosti (dolga doba njihove priprave, zvišane proizvodne stroške, veliko maso, ki ovira nekatere aplikacije, okoren inženiring), ki jih je mogoče premagati z uporabo zbirk fragmentov rekombinantnih protiteles. Tu predstavljamo naše izkušnje s knjižnicami nanoteles in adhironov, dveh majhnih veziv z odličnimi biofizikalnimi lastnostmi.

Predavatelj: Izr. prof. dr. Ario de Marco