Poslovno tehniška fakulteta v Noči Raziskovalcev 2021

Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE)

Reševanje problemov in odločanje

Lokacija: Spletna predstavitev (predstavitev bo v angleškem jeziku)
Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00

Za diagnosticiranje situacije, učinkovito obvladovanje in iskanje ustrezne rešitve za različna vprašanja v življenju se je potrebno naučiti tehnik za reševanje problemov in za odločanje. Te tehnike nam pomagajo analizirati dejanske informacije, primerjati pričakovanja z resničnostjo in se osredotočiti na temeljne vzroke problema. Pri reševanju problemov je npr. lahko neustrezno, če alternative ocenjujemo sproti kot se pojavljajo, kadar ni dovolj, da je izbrana prva sprejemljiva alternativa. V interaktivnem pogovoru bomo predstavili različne vidike reševanja problemov in odločanja.
Raziskovalca: dr. Hashem Bordbar

Kreativni računalnik: Pomočnik pri odkrivanju znanja iz podatkov

Lokacija: Spletna predstavitev
Čas dogodka: ob 9.50 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.50 uri.

Računalniška ustvarjalnost je multidisciplinarno področje znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije. Cilj področja je razvoj računalniških programov, sposobnih kreativnega delovanja, kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na odkrivanje zakonitosti v podatkih z uporabo programov za strojno učenje, s katerimi lahko izluščimo novo znanje iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil.

Predavateljica: Nada Lavrač

Vloga krožnega gospodarstva pri trajnostnem razvoju

Lokacija: Spletna predstavitev
Čas dogodka: ob 10.40 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.40 uri.

Krožno gospodarstvo je izpostavljeni izvedbeni koncept za prehod v trajnostno družbo, ki ga promovira evropska politika, veliko nacionalnih oblasti, agencij in nevladnih organizacij ter celo mnoga podjetja po vsem svetu. Hitrejšo implementacijo krožnega gospodarstva zavira površna, nesistematična in velikokrat pristranska razlaga koncepta, ki se zdi kot zbirka nejasnih in nepovezanih idej iz številnih raziskovalnih področij. V prispevku bodo osvetljene ključne lastnosti in razlike med trajnostjo, trajnostnim razvojem in industrijsko ekologijo kot najpogosteje uporabljeni približek za krožno gospodarstvo. Po pregledu krožnega gospodarstva, kot ga razume aktualna evropska politika, bo podan predlog celovitega koncepta krožnega gospodarstva z uravnoteženo tridimenzionalnostjo in opisana uspešna implementacija v občini Kočevje.

Predavatelj: Henrik Gjerkeš