Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič

ales.vaupotic

Izredni profesor
ales.vaupotic@ung.si
+386 5 33 15 269
COBISS

Raziskovalna dejavnost

Aleš Vaupotič je raziskovalec na področju primerjalne književnosti, ki se ukvarja s povezavami med likovimi-medijskimi umetnostmi in literaturo, ter novomedijski umetnik in kustos.

Raziskovalna področja in ključne besede

Novomedijska umetnost, primerjalna umetnostna veda, digitalna humanistika, semiotika

Izbrane publikacije

Monografija:

 • Vaupotič, Aleš. Vprašanje realizma. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2019.

Članki:

 • Vaupotič, Aleš. »Arhiv v umetnosti.« Likovne besede 110 (2018): 9-26.
 • Bovcon, Narvika, Aleš Vaupotič. »Artistic Visualizations and Beyond: A Study of Materializations of a Digital Database. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 20th – 21st 2018, Ljubljana, Slovenia. Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 18-23.
 • Bovcon, Narvika, Aleš Vaupotič. »Transmedia Adaptation: A Dialogue of Genres and Communication Media. (Re)Writing Without Borders: Contemporary Intermedial Perspectives on Literature and the Visual Arts. Brigitte Le Juez (ur.). Champaign (Il.): Common Ground Research Networks. 2018. 101-118.
 • Vaupotič, Aleš. »Semiotika in realizem.« Primerjalna književnost 39.2 (2016): 101–119.
 • Vaupotič, Aleš, Narvika Bovcon. »Integracija pesniške zbirka Balada za Metko Krašovec Tomaža Šalamuna v medij videa.« Obzorja jezika / Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna. Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Zagreb: FF press, 2014. 173-183.

Izbrani projekti

Programska skupina

 • Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347)

Projekti

 • Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink (“Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018”)
 • Digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk (“Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020”)
 • EDUKA2 – upravljanje čezmejnega izobraževanja (2016-2018)
 • Travelling Texts 1790-1914: The Transnational Reception Of Women’s Writing At the Fringes of Europe (1.9.2013-31-8.2016).

Življenjepis

IZOBRAZBA

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – Doktor literarnih ved (2011).
 • Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost – Magister umetnosti (2004).
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – Univerzitetni diplomirani literarni komparativist (2001).

AKADEMSKI NAZIVI

 • 2019-2022: Izredni profesor za področje književnosti na Univerzi v Novi Gorici.
 • 2012–2017: Docent za področje književnosti na Univerzi v Novi Gorici.
 • 2013–2018: Docent za področje novih medijev na Fakulteti za dizajn (do 2013 Visoki šoli za dizajn Ljubljana), pridruženi članici Univerze na Primorskem.
 • 2012–2018: Asistent za področje videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
 • 2007–2012: Predavatelj za področje novih medijev na Fakulteti za dizajn.

Vodstvene funkcije

 • 2017–2019: dekan Fakultete za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
 • 2016–2017: v. d. dekana Fakultete za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
 • 2018–2019: v. d. vodje Raziskovalnega centra za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
 • 2014–2018: vodja Raziskovalnega centra za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
 • 2003–2005 podpredsednik, 2005–2016: predsednik Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab (društvo je bilo nosilec kulturnega programa na Ministrstvu za kulturo RS v letih 2004–2006, številnih kulturnih in mednarodnih projektov v letih 2007–2009 ter 2014 in večletnega kulturnega projekta v letih 2010–2013; društvo je bilo nosilec tudi številnih kulturnih projektov, ki jih je sofinancirala Mestna občina Ljubljana).
 • Vodja delovnih paketov v mednarodnih projektih (glej Vključenost v projekte).
 • Kustos in direktor mednarodnih festivalov računalniških umetnosti: Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU) Maribor, ki ga je vodil 2004–2006 (kustos Peter Weibel), 1.3 Mednarodni festival videa in novih medijev (FVNM), Ljubljana, in 8. Pixxelpoint, Nova Gorica.

Nagrade in priznanja

 • 2017: Nagrada mednarodne žirije na Salonu ZDSLU 2017, ki ga organizira Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU).
 • 2014: Priznanje Majskega salona 2014, ki ga organizira ZDSLU.