Darko Ilin

Raziskovalna dejavnost

Darko Ilin se v svojem raziskovalnem delu osredinja na študije spolov in zlasti kritične študije moških in moškosti v kontekstu literarne vede. Slovensko in južnoslovanske literature preučuje z vidika spola, queera, medkulturnih stikov, priseljenske pisave in ideologije. Osredotoča se na literaturo 19. in 20. stoletja v primerjalnem kontekstu ter na založniške in izobraževalne vidike literarnega sistema.

Raziskovalna področja in ključne besede

slovenska književnost, južnoslovanske literature, študiji spolov, študiji moškosti, medkulturnost

Izbrane publikacije:

Ilin, Darko. “Slika učiteljskog života u pripovetkama srpskog i slovenačkog realizma koje u svom naslovu sadrže reč učitelj(-ica)”. Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, knjiga XXI/1 (2021): 71–84.

Ilin, Darko. “Kanonizacija i promocija književnosti kroz izdavački projekat Sto slovenskih romana – na primeru Srbija i Slovenije” LIK: časopis za književnost, jezik i kulturu [št.] 12 (2021): 69‒84.

Ilin, Darko, Petrović, Vanja. “Socrealistička poetika u romanima Sonje Sever za decu i omladinu objavljenim na srpskohrvatskom jeziku”. Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje [št.] 7 (2021): 21–39.

Ilin, Darko. “Radost ponovo nađene dvojine – interkulturni aspekti zbirke poezije “ Život na razglednici” Ane Ristović”. Slovenika: časopis za kulturu, nauku i obrazovanje [št.] 5 (2019): 63–76

Ilin, Darko. “Beograd u Ljubljani, Ljubljana u Beogradu: Ana Ristović i prevazilaženje kulturnih granica”. Poezija Ane Ristović: zbornik radova / Desankini majski razgovori, Beograd 12. novembar 2019 (2020): 160–173.

Življenjepis:

Darko Ilin (1996) je rojen v Smederevu, Srbija. Leta 2020 je diplomiral Oddelku za srbsko književnost z južnoslovanskimi književnostmi Filološke fakultete Univerze v Beogradu. Vzporedno s študijem na prvi stopnji je fakultativno obiskoval predmete na Lektoratu za slovenski jezik na isti fakulteti. Leta 2021 je magistriral na študijskem program Kulture v dialogu na Filološki fakulteti z magistrsko nalogo o Louisu Adamiču. Od leta 2022 je doktorski študent Fakultete na podiplomski študij Univerza v Novi Gorici, smer Humanistika. Tekom študija je dvakrat bil na polletni študijski izmenjavi, leta 2018 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za slovenistiko in na Oddelku za primerjalno književnost, leta 2019 pa na Filozofski fakulteti na Reki, na Oddelku za kroatistiko in na Oddelku za kulturologijo. Na matičnem Lektoratu za slovenistiko je leta 2018 organiziral mednarodno študentsko konferenco Cankar i(n) mi je in nato uredil zbornik prispevkov s konference. Na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici je zaposlen od leta 2023.