Dr. Daša Tepina

dasa.tepina@ung.si

Sicris








Raziskovalna dejavnost:

Daša Tepina se posveča raziskovanju umetniških praks, utopij in družbenih gibanj od druge polovice 19. stoletja naprej. Njena dela obravnavajo umetniške prakse, avtonomijo, avantgarde, revolucionarno-estetske potenciale in vizualne kode, kulturne prakse neuvrščenosti in bienalnih stičišč, preučuje tudi revolucionarne utopije in zgodovino družbenih gibanja ter anti-avtoritarne perspektive. Na podlagi arhivskih virov, intrvjujev in digitaliziranih virov skozi kritično diskurzivno sociološko analizo preučuje kulturno zgodovino in družbeno dinamiko na področju umetnosti, umetniških praks in družbenih gibanj.

Raziskovalna področja in ključne besede:

umetnost, družbena gibanj, utopije, neuvrščenost, umetniške prakse

Izdane publikacije

- TEPINA, Daša. Revolucionarne utopije : anarhizem v praksah in teorijah, (Zbirka Dialogi, Letn. 21). Maribor: Aristej, 2022.

- TEPINA, Daša. Umetniška stičišča : utopije - neuvrščenost. V: PREDAN, Barbara (ur.). Robovi, stičišča in utopije prijateljstva : spregledane kulturne izmenjave v senci politike, (Zbirka Vpogledi, 25). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. 2022

- GRAFENAUER, Petja, TEPINA, Daša. Art and rebellion : the struggle for freedom and autonomy at the Ljubljana 2020/2021 protests. Third text, 36/5, 2022, str. 409-428, doi: 10.1080/09528822.2022.2132025.

- TEPINA, Daša. Vrednost umetniškega ustvarjanja v avtonomnih prostorih. Časopis za kritiko znanosti. 44/283, 2021, str. 103-121.

- CRNKIĆ, Adin, TEPINA, Daša. Misliti anarhizem v slovenskem prostoru : kronologija in zgodovinski razvoj. Časopis za kritiko znanosti, 42/257, 2014, str. 13-29.

- TEPINA, Daša. TEPINA, Daša. Revolucionarne utopije : sence preteklosti ali vizije prihodnosti?. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 2021, [letn.] 73, št. 793/795, str. 147-154. Ljubljana: Sophia, 2021.

Življenjepis

Dr. Daša Tepina je rojena 26. 12. 1982 v Ljubljani je sociologinja kulture in zgodovine ter doktorica sociologije. Redno objavlja v domačih in mednarodnih znastvenih revijah na tematike povezane z umetnostjo, neuvrščenostjo in družbenimi gibanji. Leta 2022 je pri založbi Aristej izdala monografijo Revolucionarne utopije: anarhizem v praksah in teorijah. Trenutno sodeluje na raiskovalnem projektu J7-2606 Modeli in prakse kulturne izmenjave gibanja neuvrščenih. Raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik in J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu, ki ju financira slovenska raziskovalna agencija ARRS. Na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL je asistentka za umetnostno teorijo in raziskovalka na Katedri za teorijo od leta 2020. Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlena kot asistentka od leta 2023.