Prof. dr. Katja Mihurko

20211026_113834

redna profesorica
vodja RCH
katja.mihurko.poniz@ung.si
+386 5 33 15 264
Wikipedia
SICRIS

Raziskovalna dejavnost

Katja Mihurko Poniž se ukvarja z reprezentacijami ženskosti in moškosti na področju književnosti in literarne vede, s poudarkom na slovenski književnosti, objavlja članke o ženskem gibanju pred drugo svetovno vojno in v raziskovanje književnosti vnaša pristope digitalne humanistike.

Raziskovalna področja in ključne besede

slovenska književnost, žensko literarno avtorstvo, študiji spolov, digitalna humanistika, korespondence

Izbrane publikacije

Knjige:

 • Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.
 • Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne. Ljubljana: Sophia, 2008.
 • Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzi 1848-1902. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2009.
 • Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2015.
 • Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2016.

Članki:

 • Zofka Kveder as a cultural transmitter. Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, ISSN 2217-7809, 2020, vol. 10, no. 10. https://doi.org/10.18485/knjiz.2020.10.10.4, doi: 10.18485/knjiz.2020.10.10.4.
 • Literary journey from north to south : the reception of Nordic women writers, their books and ideas in the Slovenian literary system. Nora, ISSN 0803-8740, 2019, vol. 27, iss. 1, str. 1-13, doi: 10.1080/08038740.2018.1551245.
 • Der Bruch mit der literarischen Tradition : Weibliche Identitätskonzepte in Zofka Kveders multikulturellem Œuvre. Germanoslavica, ISSN 1210-9029, 2016, jg. 27, nr. 2, str. 37-64.
 • Mihurko Poniž, Katja, Parente-Čapkova, Viola. The new women from the margins. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2015, vol. 20, no. 2, str. 184-198, doi:10.12697/IL.2015.20.2.15.
 • The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnograjska. V: Sanz, Amelia (ur.). Women telling nations, (Women writers in history, 1). Amsterdam; New York: Rodopi, 2014, str. 169-190.
 • Gendering the capital : Zofka Kveder’s rhetorical construction of women’s position in the urban topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 63-76
 • Representation and mythologisations of Aleksandrinke in Slovenian literature. In: Milharčič Hladnik, Mirjam (ed.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke’s trans-Mediterranean domestic workers’ migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R; unipress, 2015, str. 131-155.
 • Gender and narration in the writings of three 19th-century Slovene women : Pavlina Pajk, Luiza Pesjak and Zofka Kveder. In: STEINBRÜGGE, Lieselotte (ed.), VAN DIJK, Suzan (ed.). Narrations genrées : écrivaines dans l’histoire européenne jusqu’au début du XXe siècle, (La République des Lettres, 56). Louvian; Paris; Walpole (MA): Peeters, 2014
 • “Schämen Sie sich nicht, wenn Sie slowenische Marlitt genannt werden!” : die Rezeption deutschsprachiger Prosaistinnen im slowenischen Kulturleben des 19. Jahrhunderts. In: WIEDEMANN, Kerstin (ed.), MÜLLER-ADAMS, Elisa (ed.). Wege aus der Marginalisierung : Geschlecht und Schreibweisen in deutschsprachigen Romanen von Frauen : 1780-1914 = Échapper à la marginalisation : genre et récit dans le roman féminin allemand : 1780-1914. Nancy: Presses Universitaires, Editions Universitaires de Lorraine, cop. 2013, str. 335-356.
 • What do we want? (1900). V: WAYNE, Tiffany K. (ur.). Feminist writings from ancient times to the modern world : a global sourcebook and history. Santa Barbara; Denver; Oxford: Greenwood, 2011, vol. 2, str. 351-353.

Izbrani projekti

Programska skupina

 • Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347)

Projekti

 • Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (J6-2583)
 • Slovenska in evropska literarna ter ljudska dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole (V5-1702 B)
 • Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink (“Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018”)
 • Digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk (“Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020”)
 • EDUKA II – upravljanje čezmejnega izobraževanja (2016-2018)
 • Travelling Texts 1790-1914: The Transnational Reception Of Women’s Writing At the Fringes of Europe (1.9.2013-31-8.2016).
 • Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki (1.7.2011-30.6.2014)
 • Neznani slovenski rokopisi 17. in 18. stoletja. (1.2.2008-30.1.2011)
 • Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja,
 • Bele krajine in Primorske (1.7.2011-30.6.2014)

Življenjepis

Katja Mihurko Poniž je rojena v Mariboru (1972), kjer je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Diplomirala je leta 1995 na AGRFT z diplomsko nalogo o Thomasu Bernhardu in 1997 na Filozofski fakulteti na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete v Ljubljani z diplomo Slovenske dramatičarke od začetkov do druge svetovne vojne in na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani z diplomo Moški liki v delih Elfriede Jelinek. Doktorirala je leta 2003 z disertacijo Proza in dramatika Zofke Kveder: reprezentacije ženskosti v bikulturnem prostoru moderne. Od 1997 do 2006 je bila zaposlena na Splošni in strokovni gimnaziji v Ljubljani, kjer je poučevala nemščino. Od leta 2007 je zaposlena kot raziskovalka na področju literarnih ved na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Vodstvene funkcije

 • vodja delovne skupine DARIAH Women Writers in History
 • Science communication manager COST Akcije Distant Reading
 • Vodja CEEPUS mreže Women Writers in History
 • Predsednica znanstvenega sveta združenja Women Writers Route

Nagrade in priznanja

 • 2015 Zoisovo priznanjeza znanstveno monografijo Zapisano z njenim peresom: prelomi slovenskih zgodnjih slovenskih književnic s paragimno nacionalne literature.
 • 2013 nagrada Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju
 • 2007 nagrada za izvirni esej na Borštnikovem srečanju Jabolko si vrgel stran, nocoj boš žrl ananas z lupino in bodicami ali o ljubezni v dramskem opusu Gregorja Strniše