Asist. dr. Primož Mlačnik

Mlacnik_copy_2

podoktorski raziskovalec,
asistent z doktoratom
primoz.mlacnik@ung.si

Raziskovalna dejavnost

Primož Mlačnik se ukvarja z interdisciplinarnimi teoretskimi pristopi kulturnih študij (psihoanaliza, kritična teorija, poststrukturalizem), s katerimi preučuje formo, vsebino in družbeni kontekst modernistične in popularne književnosti. Z metodo dekonstrukcije analizira razmerja med literarno teorijo, literarno formo in politiko reprezentacij.

Raziskovalna področja in ključne besede

kulturne študije, diskurz, dekonstrukcija, kritična teorija, modernost, melanholija, manjšinska književnost, modernistična literatura, detektivski roman, politika reprezentacij

Izbrane publikacije

Članki:

  • Mlačnik, Primož, 2018: The deconstruction of Freud’s theory of melancholy. Družboslovne razprave 34/88. 113–131.
  • Mlačnik, Primož, 2019: Kulturistike – kulturološka branja beletristike. Slavia Centralis 12/2. 46–57.
  • Mlačnik, Primož, 2019: Kafka ˝Shanghai-Ed˝: Orientalist China in Kafka´s fiction and Kafkaesque phenomena in China. European journal of interdisciplinary studies 5/2. 36–44.
  • Mlačnik, Primož, 2020: Minor Literature in the case of Brina Svit. Przekłady Literatur Słowiańskich 10/1. 207–223.
  • Mlačnik, Primož, Stanković, Peter, 2020: The disappearance of political jokes in post-socialist Slovenia. Communist and post-communist studies 53/3. 172–188.
  • Mlačnik, Primož, 2021: The influence of Franz Kafka’s literature on aspects of critical cultural theory. Slavia Centralis 14/1. 249–259.

Znanstvena monografija

Mlačnik, Primož, 2020: Poročilo o melanholiji: primer Kafka. Fakulteta za družbene vede: Založba FDV.

Konference:

Mlačnik, Primož, 2021: Kulturne študije in sodobni slovenski detektivski romani: obstoječe raziskave in možni raziskovalni pristopi. V: Nikolovski, Gjoko (ur.). Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki […].Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. str. 95-96.

Življenjepis

Asist. Dr. Primož Mlačnik (1990) je zaključil dodiplomski (Procesi modernosti v delih Hannah Arendt in Franza Kafke: Eichmann v Jeruzalemu in Proces, 2014), podiplomski (Postmoderno odčaranje: Harry Potter v začaranem svetu, 2016) in doktorski študij (Razmerje med melanholijo in modernostjo na primeru književnosti Franza Kafke) na Oddelku za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je bil med leti 2016 in 2021 zaposlen kot mladi raziskovalec. Študijsko se je izpopolnjeval na Univerzi v Kantabriji v Santanderju (2013), Katoliški univerzi v Leuvnu (2015) in Humboldtovi univerzi v Berlinu (2019). Svoje delo je predstavil na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Znanstvene članke je objavil v humanističnih, literarnih in družboslovnih znanstvenih revijah. Od leta 2021 je zaposlen na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Nagrade in priznanja

Študentska Prešernova nagrada FDV za diplomsko delo leta 2014