e-UNG

Z vključevanjem elementov e-učenja v izobraževalni proces omogočamo našim študentom sodoben in bolj prilagodljiv študij. O podrobnostih v vašem konkretnem primeru se pogovorite na izbrani fakulteti UNG.