Obvestilo

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku.

Namen obdelave osebnih podatkov

Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani, oglasnih deskah oziroma socialnih omrežjih Univerze v Novi Gorici, spletni strani Univerze v Novi Gorici oziroma v njihovih elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes za poročanje, v publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih univerze.

Upravljavec osebnih podatkov

Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica bo fotografije in posnetke hranila trajno oz. do preklica.

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek oz. izbris osebnih podatkov ali omejitev v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava v skladu z določbami Splošne uredbe.

V primeru uveljavljanja pravic in v primeru vprašanj, prosimo, da nam pišete na (dpo@ung.si). Pritožbo pa lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Veljavna zakonodaja

Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Upravljanje s fotografijami in posnetki, ki bodo narejeni na dogodku, bo potekalo v skladu z zakonodajo EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov na Univerzi v Novi Gorici je (dpo@ung.si).

Opomba: Če posameznik, ki se udeleži dogodkov, na katerih poteka fotografiranje in snemanje, ne želi, da se njegova prisotnost snema/fotografira, se na dogodek prijavi na način, da na svoji napravi onemogoči kamero oziroma izpis osebnih podatkov na zaslonu.