Razpis za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici za študijsko leto 2023/2024

  1. Študijski programi, za katere so na voljo štipendije:
  • Magistrski študijski program Okolje
  • Magistrski študijski program Fizika in astrofizika
  • Magistrski študijski program Znanost o materialih
  • Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja
  • Magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
  • Magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse
  • Dodiplomski študijski program Digitalne umetnosti in prakse (3.letnik)

2. Višina sredstev, ki so na voljo za štipendije

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za štipendije po tem razpisu, znaša 126.000 EUR.

Štipendije za študijsko leto 2023/2024 znašajo 3.000EUR za vsako leto študija, do izteka izobraževalnega programa. Izbrani štipendist začne štipendijo prejemati v študijskem letu 2023/2024 in jo, ob izpolnjevanju pogojev, lahko prejema do zaključka študija. V primeru prekinitve študija iz upravičenih razlogov (kot npr. zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni) se štipendija ne izplačuje in nastopi mirovanje štipendijskega razmerja. Izplačevanje preostanka štipendije se nadaljuje po prenehanju mirovanja statusa študenta.

3. Prijave zbiramo do vključno 25. 9. 2023 do 12. ure (prejemna teorija).

Več informacij je v besedilu razpisa.