Subvencionirani prevozi za študente

V okviru uvedbe projekta integrirani javni potniški promet (IJPP) bodo lahko upravičenci od 1.9.2016 naprej za namene potovanja uporabljali enotno subvencionirano vozovnico IJPP.

Vlagatelji morajo za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice.

Vnos spletne vloge za subvencionirane prevoze je dostopna na spletni strani e-Uprava.

Skupaj z natisnjeno vlogo je potrebno k prevozniku dostaviti tudi potrdilo o vpisu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na spletnih straneh subvencioniranega javnega potniškega prometa.

Informacije so objavljene tudi na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.