Štipendije

Javni razpis Univerze v Novi Gorici in Fundacije Univerze v Novi Gorici

EMMIR štipendije

Prijave za štipendiranje evropskega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus).

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije dijakom in študentom pomagajo priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar jim omogoča večjo zaposljivost.

Državne štipendije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vsako leto junija na svoji spletni strani, na državnem portalu e-uprava in v sredstvih javnega obveščanja objavi javni poziv za državne štipendije. Kandidati za pridobitev državne štipendije nato svojo vlogo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo.

Zoisove štipendije

Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki izpolnjuje splošne pogoje in ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji. Poziv za Zoisove štipendije sklad objavi vsako leto v juniju. Rok prijave za študente je v začetku oktobra.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Štipendije različnih fundacij

Namen teh fundacij je štipendirati bistre učence, kriteriji podeljevanja pa so različni: od socialnih, regionalnih, političnih. Nekaj najbolj znanih fundacij je: Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka, Fundacija Ana, Slovenska znanstvena fundacija, lzobraževalna fundacija Pomurja, Fundacija Ajda pri Kmečki družbi, Študijski razvojni sklad Ekonomske fakultete, Sklad dr. Franca Munde … Praviloma so tudi razpisi teh fundacij objavljeni v časopisih ali na spletu.

Nacionalne štipendije “Za ženske v znanosti”

V Sloveniji poteka nacionalni program »Za ženske v znanosti«, v okviru katerega so vsako leto tri mlade znanstvenice na doktorskem študiju s področja naravoslovnih znanosti, medicine ali biotehnike nagrajene s štipendijo.

Objave štipendij in razpisov na spletnih straneh portala Evropske unije

Na uradnih spletnih straneh Evropske unije , se dnevno objavljajo različni razpisi štipendij, študijskih izmenjav, študijskih praks in podobno. Priporočamo, da strani tedensko preverjate.

Informacije so objavljene tudi na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.