Delavnica Shranjevanje energije

Dogodek Tedna Univerze v Novi Gorici 2022

Termin: torek, 4. oktober 2022, 10.00–15.00

Lokacija: Univerza v Novi Gorici, prostori Laboratorija za vede o okolju in življenju, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, SI-5000 Nova Gorica

Opis dogodka:

Kljub vedno večji uporabi obnovljivih virov energija iz fosilnih goriv še vedno prevladuje, predvsem pa predstavlja velik okoljski problem. Vse več držav se nagiba k proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov kot so veter, sončno sevanje, vodni tok … Obnovljivi viri imajo slabosti, kot so nizek izkoristek in nezanesljivost, saj je njihovo delovanje odvisno od naravnih pogojev, ki niso konstantni. Zaradi tega je zelo pomembno ustvarjanje hibridnih sistemov, ki omogočajo nemoten dostop do elektrike.

Na delavnici shranjevanja energije vam bomo predstavili in prikazali različne tehnologije shranjevanja energije, kot so baterije, superkondenzatorji in H2 tehnologija.

V prostorih Univerzitetnega središča Rožna Dolina bo potekal tudi dogodek Dan odprtih vrat Laboratorija o okolju in življenju, na katerem vam bomo prikazali in predstavili raziskovalno opremo laboratorija ter vsakdanje delo raziskovalcev.

Dogodek je primeren za splošno občinstvo. Za večje skupine obiskovalcev (več kot 10 oseb) je potrebna predhodna najava na naslov: anja.siher@ung.si

Kontakt za dodatne informacije in najavo večje skupine: Anja Siher, anja.siher@ung.si

Organizator dogodka: Laboratorij za raziskavo materialov