Izzivi okoljskih tehnologov in inženirjev vinogradništva in vinarstva

Dogodek Tedna Univerze v Novi Gorici 2022

Termin: torek, 4. oktober 2022, 13.00–14.30

Lokacija: Vipava, dvorec Lanthieri (avla Magna)

Opis dogodka:

Izzivi okoljskih tehnologov so tesno povezani z razumevanjem problematike ohranjanja čistega okolja in prizadevanji za zmanjševanje in odpravljanje posledic onesnaževanja okolja. Inženirji vinogradništva in vinarstva pa se na področju zahtevnih kmetijskih panog, kot je pridelava vrhunskih vin, spoznavajo z novimi tehnologijami pridelave, predelave ter s trženjem vin. Stična točka obeh skupin gostov bo iskanje rešitev na področjih optimizacije tradicionalnih vinogradniško-vinarskih postopkov in sočasnega upoštevanja skrbi za trajnostno upravljanje z okoljem.

Ta dva zanimiva in perspektivna poklica bosta Fakulteta za znanosti o okolju in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, skupaj s Kariernim centrom UNG, predstavila v pogovoru z diplomanti, ki delajo v uspešnih podjetjih ali na lastnih kmetijah. Značilnosti teh dveh poklicev bodo predstavili na svojih primerih.

Kontakt: karierni.center@ung.si


Organizatorji dogodka: Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Karierni center UNG