Študentski simpozij projekta INSPIRO 2022

Dogodek Tedna Univerze v Novi Gorici 2022

Termin: sreda, 5. oktober 2022, 13.30–19.00

Lokacija: Univerza v Novi Gorici – dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, SI-5271 Vipava

Opis dogodka:

Univerza v Novi Gorici je izvedla razpis za predloge študentskih raziskovalnih projektov INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju. Projekt INSPIRO financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS preko ukrepov za doseganje ciljev razvojnega področja nacionalnega pomena: »Dodatne aktivnosti za nadarjene študente«. Prek razpisa je komisija izbrala devet najboljših predlogov študentskih raziskovalnih projektov, raziskovalne enote UNG pa so zagotovili njihovo izvedbo. S tem smo omogočili, da so se v znanstvenoraziskovalno delo na vrhunski raziskovalni opremi in infrastrukturi UNG vključili nadarjeni študentje iz vse Slovenije.

Kandidati bodo na študentskem simpoziju predstavili svoje raziskovalne rezultate, njihove predstavitve pa bodo zajemale področja astronomskih opazovanj v astrofiziki in kozmologiji, raziskav naprednih materialov za fotovoltaiko in vodikove celice, elektronske strukture organskih molekul, hlapnih spojin za zaviranje grozne plesni, x-žarkovne analize aerosolov, pa vse do proučevanja intimnosti v zapisih avtoric slovenske moderne.

POVEZAVA DO CELOTNEGA PROGRAMA SIMPOZIJA

Oglejte si ZBORNIK POVZETKOV SIMPOZIJA INSPIRO.


Organizatorja:

Laboratorij za vede o okolju in življenju in Raziskovalni center za humanistiko

Dodatne informacije: inspiro@ung.si