Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirano nudenje dodatne podpore študentom, ki se v času študija, predvsem na samem začetku, znajdejo v situaciji, ko potrebujejo dodatno pomoč.

Tutorstvo je:

 • pomoč pri težavah pri študiju;
 • pomoč študentom pri prilagajanju na novo okolje;
 • pomoč tujim študentom ob prihodu v Slovenijo;
 • pomoč študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom pri prilagajanju in vključevanju v študentsko življenje in delo;
 • brezplačno.
Skupina22

Kaj dela tutor?

Glavne naloge tutorja študenta so, da:

 • študentom svetuje glede študijskih in obštudijskih dejavnosti;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja univerze in fakultete/akademije ter študentskega sveta;
 • seznanja študenta z vsemi viri informacij in ga spodbuja, da jih tudi sam poišče.
 • študenta spodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na univerzi in fakulteti/akademiji;
 • ima pozitiven odnos do tutorskega dela;
 • razume in sprejema drugačne navade in vrednote;
 • se zna vživeti v težave drugih, vendar tudi zna postaviti meje v komunikaciji;
 • zna komunicirati v tujem jeziku.

V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in je potrebna strokovna pomoč, tutor študenta ustrezno usmeri.

Tutor:

 • ne išče informacij namesto študenta;
 • ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 • ne komentira profesorjev in asistentov, politike ocenjevanja, metod poučevanja ali študijskih zadolžitev;
 • namesto študenta ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd.;
 • študenta ne oskrbuje s seminarskimi nalogami, poročili, zapiski, ipd..
B87Y7314

Kaj lahko študent pričakuje od tutorja in obratno?

Tutor in študent sta v medsebojnem odnosu:

 • spoštljiva, iskrena in zaupljiva ter si prizadevata za dober odnos;
 • sprejemata in upoštevata mnenja drug drugega;
 • si izmenjata kontakte na katerih sta dosegljiva;
 • sta si na razpolago v dogovorjenih terminih, na srečanja prihajata pravočasno in pripravljena.