Kako je študirati na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici?

Z vami izkušnje delijo naši študenti, študentke, diplomanti in diplomantke.

Kris Jogan, športnik in diplomant dodipl. programa Kulturna zgodovina

Dominika Prijatelj, študentka magistrskega programa Slovenistika

Urban Makorič, diplomant dodipl. programa Kulturna zgodovina

Martin Batagelj, diplomant dodipl. programa Kulturna zgodovina