Lovel Kukuljan

Speleologija je ena izmed redkih človeških dejavnosti, ki raziskuje še neraziskana področja Zemlje – kraško podzemlje. Vendar poglobljeno razumevanje procesa nastajanja kraških jam, pomena kraških vodonosnikov za vodooskrbo s pitno vodo in vpliv človeka na občutljive podzemne ekosisteme, zahtevajo dobro poznavanje pojava krasa. Prav zato sem se vpisal v doktorski študijski program Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici. Tu sem našel ugodne pogoje za študij in spoznal svetovno priznane strokovnjake s področja krasoslovja, ki so obenem tudi predavatelji na našem študijskem programu, in zaposleni na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni.
Pristop preučevanja krasa je multidisciplinaren, kar omogoča pridobivanje širokega znanja z različnih vidikov (geologija, površje, podzemlje in vode), obenem pa nudi številne izbirne predmete in omogoča študentu, da se opredeli glede svojega področja zanimanja. Poudarek je na praktičnem delu, Slovenija in slovenski kras namreč nudita neposreden kontakt in možnost proučevanja svetovno znanih kraških pojavov »klasičnega« krasa kot so: Postojnska jama, Škocjanske jame, Cerkniško in Planinsko polje …

Lovel Kukuljan, doktorski študijski program Krasoslovje, Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici