Matija Stupar - diplomant, magister in doktor fizike

Matija, zaključil si vse tri stopnje študija Fizike na Univerzi v Novi Gorici. Zakaj si se odločil za ta študij?

Pri odločanju za vpis na fakulteto sem želel izbrati nekaj, kar bi mi odprlo vrata za delo v znanosti. Za študij Fizike na Univerzi v Novi Gorici sem se odločil po obisku pospeševalnika Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. v Trstu. Ta obisk mi je omogočil vpogled v različne, edinstvene možnosti, ki jih nudijo mednarodno vpeti laboratoriji na Univerzi v Novi Gorici. To se je izkazalo za pravo odločitev, saj sem že med študijem na UNG izkoristil možnost sodelovanja pri raziskovalnih projektih, ki so se odvijali tako na univerzi kot tudi v Elettri-Sincrotrone.

V čem je bil študij na Fakulteti za naravoslovje poseben, kaj ti je bilo pri tem študiju všeč?

Pri študiju mi je bilo najbolj všeč to, da smo bili majhna skupina študentov, kar mi je omogočilo bolj neposreden in oseben stik s profesorji in raziskovalci. Na ta način sem lahko res spoznal, v kateri veji znanosti lahko najbolje izkoristim svoj potencial. Prav tako sem imel pri svojih odločitvah vedno podporo mentorjev in tutorjev, ki so poskrbeli, da sem imel na razpolago številne priložnosti za udejstvovanje pri znanstvenih raziskavah. Tu se je predvsem pokazala povezanost z raziskovalnimi centri v Trstu, kjer sem imel ob pomoči programa Erasmus+ na voljo večmesečna praktična izobraževanja.

V okviru študija ste imeli tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Zakaj je ta širina izbire za študente koristna?

Široka izbira predmetov je najbolj koristna pri izbiri smeri raziskovanja, saj lahko iz prve roke izkusiš, katero področje fizike ti osebno najbolj leži in, še pomembneje, katero področje ti je najbolj zanimivo.

Poleg študija si vzporedno peljal zelo uspešno športno kariero. Je bilo težko poleg študija tudi trenirati in tekmovati oziroma, ali je fakulteta imela posluh za tvoje ukvarjanje s športom?

Zaradi osebnega pristopa med študenti in profesorji je bilo usklajevanje športa in študija zelo enostavno. Zaradi narave mojega športa, ki je gorsko kolesarstvo, pa je bila zelo v pomoč tudi lokacija študija, saj so pogoji za treninge v Vipavski dolini zelo ugodni celo leto.

Komu bi priporočil ta študij in poklic?

Trenutno delam kot raziskovalec oziroma eksperimentalni fizik na področju preiskav materialov. To delo bi priporočal vsem, ki jih zanima preučevanje narave in si želijo pri tem vedno znova postavljati nove izzive. Vsakemu, ki razmišlja o študiju fizike, pa bi priporočal, da izkoristi vse priložnosti za udejstvovanje pri pravih znanstvenih eksperimentih in izkoristi stik med študijem in pravo znanostjo.