Kakšne so prilagoditve študijskih obveznosti za študente športnike?

Natančna določila glede uveljavljanja statusa študenta športnika, prilagoditev, pravic in dolžnosti študenta športnika so opisane v Pravilih za prilagoditev študijskih obveznosti študentom športnikom na Univerzi v Novi Gorici.

V skladu s 7. členom pravil se študentu, ki uveljavlja status športnika, lahko njegove študijske obveznosti prilagodijo tako, da se mu:

 • podaljša rok za zaključek študija v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
 • znižajo predpisane obveznosti pri opravljanju izpitov in drugih študijskih obveznosti,
  potrebnih za vpis v višji letnik;
 • ukinejo oz. zmanjšajo obvezne navzočnosti pri predavanjih in drugih vrstah usposabljanja;
 • prilagodijo oz. posebej določijo izpitni roki oz. drugi roki predpisani za ocenjevanje znanja in
  drugih študijskih obveznosti;
 • prilagodi urnik predavanj glede na njegove športno-tekmovalne obveznosti (obiskovanje vaj
  pri drugih skupinah, drugačna prilagoditev izvedbe vaj, prilagoditev rokov za oddajo seminarskih nalog, ipd).

Kakšne so dodatne oblike podpore študentu športniku med študijem?

UNG ponuja vedno večje možnosti učenja na daljavo, kar je vsekakor prednost za športnike in športnice, ki imajo številne tekmovalne in druge športne obveznosti. Študenti športniki lahko pri določenih predmetih sledijo predavanjem na daljavo, ki se izvajajo v živo s pomočjo videokonferenčnih sistemov. Možen je tudi kansejši ogled videoposnetkov predavanj, prav tako so študentom na voljo spletne učilnice in dodatne individualne konzultacije s profesorji.

Študentom športnikom svetujemo tudi, da se vključijo v tutorski sistem in si izberejo tutorja, ki jim bo tekom študija še dodatno svetoval in jih usmerjal.