Vpis

Vpis opraviš v študentski pisarni Univerze v Novi Gorici.

Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
(zemljevid)

Za vpis je potrebno prinesti oziroma poslati po e-pošti:

  • Izpolnjen in podpisan vpisni list
  • Dve fotografiji
  • Potrdilo o plačilu šolnine (šolnine ni na programih s koncesijo)

V študijskem informacijskem sistemu je potrebno izpolniti spletne ankete!